Aktivity a projekty

Publikováno

V minulosti jsem se podílel na množství aktivit a projektů. Od roku 2012 jsou projekty vlastně jednou z hlavní náplní mé práce. Jsem relativně hodně vybíravý, snažím se pracovat jen na tom, co mne baví a v čem spatřuji nějaký vyšší smysl. Zde uvádím odkazy na některé z mých aktivit, které jsou dostupné online (řazeno chronologicky):

Soutěž sCOOL web

V roce 2015 jsme s neziskovou organizací Eduin založili novou tradici – každoroční akci Soutěž školních webů – sCOOL Web. Za nejdůležitější považuji vyvinutá a každý rok aktualizovaná kritéria kvality školních webů.

Strategie digitálního vzdělávání

V roce 2014 jsem vedl pracovní skupinu, která pro MŠMT sestavila Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020, kterou schválila vláda ČR v listopadu 2014. Od té doby pracuji pro MŠMT jako konzultant při realizaci této strategie.

Učitel naživo

Odvážný, inovativní a naprosto ojedinělý projekt Učitel naživo, který se snaží vytvořit unikátní výcvik pro budoucí učitele. V první fázi jde o pilotování vzdělávacího programu tzv. pedagogického minima. Asi ještě nikdy jsem v jednom projektu nepotkal tolik špičkových odborníků na pedagogiku. Projekt je financovaný Nadací Depositum Bonum.

Otevřené vzdělávání

Otevřené vzdělávání jsme stanovili jako jednu ze tří hlavních priorit Strategie digitálního vzdělávání ČR (viz výše). Na jeho podpoře spolupracuji například s aktivisty z Aliance pro otevřené vzdělávání. Jedním z plodů této práce je příručka z roku 2016 Jak zvýšit kvalitu škol pomocí otevřeného vzdělávání.

Semináře pro ředitele škol

Během let 2012-2016 jsem vedl přes padesátku seminářů pro ředitele základních a středních škol, případně pro jejich zástupce či školní ICT metodiky/koordinátory. Díky Národnímu institutu pro další vzdělávání například ve všech krajských městech. Pro seminář ICT pro vedení škol a pro seminář Tablety ve škole jsem vytvořil vlastní stránky s webovou oporou, kde jsou i prezentace a mnoho dalších materiálů. Další desítky seminářů šitých na zakázku konkrétní škole jsem vedl na základě osobních pozvání ředitelů.

Konference

Mezi lety 2012-2016 jsem vystoupil na 129 konferencích (sám tomu číslu nemohu uvěřit). Většinou v rámci zahájení konference s tzv. keynote příspěvkem. Kromě pravidelné akademické konference DidactIG vystupuji zásadně jen na těch konferencích, kde sami organizátoři projeví zájem a pozvou mne.

Škola na dotek – tablety na Praze 6

Zajímavý projekt Škotek – škola na dotek zavádění tabletů do patnácti základních škol Prahy 6 uskutečněný v letech 2013-2014. Měl jsem možnost z první ruky sledovat a aktivně ovlivňovat, jakou podporu je vhodné ředitelům a učitelům škol dávat, pokud mají inovovat výuku a začít používat mobilní dotyková zařízení, tedy především tablety.

Národní soustava kvalifikací

Jedná se o myšlenku podporující prostupnost vzdělávacího systému, konkrétně jde o uznávání profesních kvalifikací bez nutnosti absolvovat vzdělávání (je možné jít rovnou ke zkoušce z profesní kvalifikace). Do NSK jsem se zapojil v letech 2012-2015 a to spíše koordinačně (např. e-learning), nežli metodicky. Její principy se snažím prosazovat ve svém dalším působení.

DUMy a školský portál RVP.CZ

Měl jsem to štěstí, že jsem stál u zrodu Metodického portálu RVP.CZ. V roce 2007 jsme s Petrem Sokolem navrhli jeho rozšíření o komunitně pojatý modul Digitální učební materiály. Pojem DUM se v následujících letech doslova šlágrem, který se díky podpoře evropských prostředků dostal do každé školy. S Bořivojem Brdičkou a Danielou Růžičkovou jsme v roce 2010 pro Metodický portál vytvořili Profil Škola21 – Plánovací nástroj a aplikaci pro integraci ICT do života školy. Od roku 2017 opět spolupracuji na změnách na Metodickém portálu, nejvíce na přípravě reputačního systému, konzultačního centra a aplikace Profil Učitel21, tedy online nástroje pro vlastní hodnocení digitálních dovedností učitele.

Náležitosti školního webu – autoevaluační asistent

V roce 2007 jsem v návaznosti na knihu Budujeme školní web vytvořil soubor kritérií, podle kterých lze hodnotit kvalitu oficiálních školních webových prezentací a nazval jej Náležitosti školního webu – autoevaluační asistent. Později jsem zpřístupnil i online aplikaci. V roce 2015 jsme na tyto aktivity navázali soutěží sCOOL web, viz výše.