Mezi počítači a lidmi

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

Chodící interface. Tak by se v počítačové hantýrce dala charakterizovat pozice o které chci psát. V závěru roku 2005 akreditovalo ministerstvo školství první vzdělávací programy určené pro ICT koordinátory. Funkce ICT koordinátora, někdy též uváděná jako ICT metodik, je poměrně nový výdobytek. Učitel zastávající tuto funkci může působit na každé škole a v závislosti na počtu… Celý příspěvek Mezi počítači a lidmi

Z počítačových učeben do kmenových tříd

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

Česká školní inspekce realizovala v minulém roce svoji historicky první tématickou inspekci zaměřenou na využívání prostředků informačních a komunikačních technologií. V čem jsou závěry pro používání ICT zajímavé? Česká školní inspekce realizovala v minulém roce svoji historicky první tématickou inspekci zaměřenou na využívání prostředků informačních a komunikačních technologií (ICT). Ve skutečnosti se jednalo pouze o malou… Celý příspěvek Z počítačových učeben do kmenových tříd

Počítač patří do ruky každého učitele

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

S vytvořením liberalizovaného trhu vpadly masivně do našich zaměstnání i domovů informační a komunikační technologie (ICT). Počítače společně s Internetem jako stěžejní zástupci odvětví ICT jsou dnes nedílnou součástí běžného každodenního života většiny obyvatel vyspělého světa. Přesto existují oblasti lidské činnosti, kde jsou počítače používány – eufemisticky řečeno – s velkou obezřetností. Mám na mysli… Celý příspěvek Počítač patří do ruky každého učitele

Jedno dítě, jeden notebook

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

Media Lab z Massachusetts Institute of Technology pracuje již delší dobu na projektu “$100 laptop”. Jména hlavních protagonistů této akce předznamenávají, že nepůjde o bezvýznamnou událost. Existuje mnoho důvodů, brzdících masovější rozvoj ICT ve vzdělávání. Za stěžejní považuji finanční náročnost technologií, neuzpůsobenost současných počítačů pro vzdělávání a nepřiměřenost zařízení pro studenty. Počítač za dvacet tisíc… Celý příspěvek Jedno dítě, jeden notebook

Intuitivní myšlení

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

Intuitivní a analytické myšlení se vzájemně doplňují. Krátké zamyšlení o tom, jak mohou být vědecké metody neefektivní. Kamarád vybíral rodinný automobil. Jeho pečlivý přístup spočíval v tom, že si vytipoval pět modelů vozů a v tabulkovém kalkulátoru sestavil složitou tabulku, kde pro každý z nich vedl parametry jednotlivých užitkových vlastností v poměru k ceně. Ke… Celý příspěvek Intuitivní myšlení

Digitální rozdělení nejsou jen technologie

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

Efektivní ovládání ICT prostředků se stává jednou ze stěžejních dovedností pro úspěch v budoucí společnosti. Digitální rozdělení není jen o přístupu k technologiím. Digitální rozdělení (digital divide) je pojem, kterým od devadesátých let minulého století argumentují vizionáři, velké IT společnosti a poslední dobou i některá ministerstva. Odhlédneme-li od pohnutek jednotlivých hlasatelů tohoto nebezpečí, je zřejmé,… Celý příspěvek Digitální rozdělení nejsou jen technologie

Jak na projekty SIPVZ?

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

 Školy si mnohdy všeobecně stěžují, že mají málo peněz. Aktivní školy snažící se využívat výhod informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání budou moci na začátku roku 2006 – stejně jako tři předchozí roky – žádat o dotace na tuto oblast. A nemusí jít zrovna o malé peníze. Rádi bychom Vám přiblížili problematiku projektů, které mohly v minulých… Celý příspěvek Jak na projekty SIPVZ?

Maturita za Czechtek

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

V srpnu 2005 byla média plná názorů lidí na policejní zákrok na festivalu CzechTech. Já se spolu s dalšími informatiky zamýšlel nad navrhem maturity z ICT. A ono to jde spojit. Studenti maturitních ročníků si budou muset od školního roku 2007/2008 zvolit kromě povinné češtiny a cizího jazyka ještě jeden předmět z nabídky volitelné části.… Celý příspěvek Maturita za Czechtek

Webové stránky mohou být bránou do školy

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

World-Wide Web patří společně s elektronickou poštou k nejpoužívanějším službám Internetu. Je tedy logické, že i české školy hledají v tomto způsobu prezentace a komunikace výhody, které jim ostatní média a komunikační prostředky nemohou přinést. Stránky školy, třídního kolektivu, zájmového kroužku nebo dětského oddílu mohou být nejen dobrým způsobem jak prezentovat svoji činnost, ale i… Celý příspěvek Webové stránky mohou být bránou do školy

E-learning: za kolik?

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

Výše investic do technologických řešení je věc, o které rozhoduje investor. Existují řešení za pár korun i za miliony. Na letošní konferenci o e-learningu Emtech bylo možné sledovat, že výsledky těchto řešení mohou být i přes neuvěřitelné finanční rozdíly obdobné. Každý jde svou cestou. Finanční disproporce. To je výraz, na který jsem musel těsně před… Celý příspěvek E-learning: za kolik?

Informační gramotnost učitelů v roce 2005

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

Souhrnné informace o tom, co se chystá v projektu vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání v roce 2005. Článek pojednává o školení typu Z, P, S, N a M a dalším. V oblasti informační gramotnosti neboli vzdělávání pedagogických pracovníků v informačních a komunikačních technologiích (ICT) nedochází v roce 2005 k žádným… Celý příspěvek Informační gramotnost učitelů v roce 2005

Mobil do/ze školy

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

K využívání informačních a komunikačních technologií lze zaujímat různá stanoviska. Mobilní telefon nemusí být vždy a všude vítán. Článek o tom, jak se je možné dle vzoru některých států k používání mobilu ve škole postavit. Některé státy nebo alespoň jejich regionální celky přijaly v minulosti taková opatření, aby mobily ze škol vytlačily. Typickým příkladem je… Celý příspěvek Mobil do/ze školy

Budujeme školní web

Publikováno Autor Ondřej Neumajer2 komentáře

“Dobrá škola nemůže ignorovat existenci svého webu, který je dnes důležitou veřejnou vizitkou, výhodným komunikačním nástrojem i cestou, jak vyhovět zákonu o svobodném přístupu k informacím. Ale jak jej vytvořit a udržovat? V knize je shromážděno mnoho praktických zkušeností, nápadů a příkladů, vysvětlení související zákonů či nařízení, čtenář se setká s tipy na zajímavé nástroje. Publikace… Celý příspěvek Budujeme školní web

Internetové prezentace škol

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

Průzkum školních webů, který jsem realizoval o prázdninách 2004, je pokusem zmapovat obsahovou stránku oficiálních školních prezentací. Zkoumáno bylo deset kritérií: sedm obsahových a tři technologická. Dokument Internetové prezentace škol je dostupný ve formátu PDF, 318 kB.

Dobrý den, tady telefonická podpora

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

 Za dobu měsíční telefonické metodické podpory školám při tzv. sběru dat se nám podařilo posbírat několik pěkných perliček. Několik nejzajímavějších k pobavení je k nalezení v článku. Školy, které v roce 2004 čerpaly dotace na vzdělávání v oblasti ICT, měly za povinnost takto vynaložené finance správně vykázat. V praxi toto vyúčtování probíhalo vyplněním několika webových formulářů.… Celý příspěvek Dobrý den, tady telefonická podpora