Ondřej Neumajer - domovská stránka

Kniha Budujeme školní web

"Dobrá škola nemůže ignorovat existenci svého webu, který je dnes důležitou veřejnou vizitkou, výhodným komunikačním nástrojem i cestou, jak vyhovět zákonu o svobodném přístupu k informacím. Ale jak jej vytvořit a udržovat? V knize je shromážděno mnoho praktických zkušeností, nápadů a příkladů, vysvětlení související zákonů či nařízení, čtenář se setká s tipy na zajímavé nástroje. Publikace je určena zejména informatikům a ředitelům".

Blíže ke knize:

Aktualizace (květen 2006):

Recenze:

Související články a publikace:

Navazující aktivita (leden 2007):

Celostátní soutěž škol (září 2015):

/li