Ondřej Neumajer - domovská stránka

Náležitosti školního webu - autoevaluační asistent

Cílem této aktivity je poskytnout autorům, ředitelům škol a investorům školních webů kritéria, podle kterých lze hodnotit kvalitu oficiálních školních webových prezentací. Zvolená struktura kritérií se může stát vodítkem pro subjekty, které pořádají soutěže v tvorbě školních webů.

Pět tématicky zaměřených sekcí rozpracovaných do konkrétních kritérií se týká obsahu a provedení webových stránek školy a zároveň nastavení procesů, které dlouhodobě zajistí funkčnost webu a validitu podávaných informací.

Systém autoevaluace je nástrojem, pomocí kterého si sám autor může určit, jaké úrovně kvality jeho web dosahuje. Mnohdy cennější a užitečnější, nežli dosažené skóre je samotný proces evaluace, kdy autor webu prochází jednotlivá hodnotící kritéria a konfrontuje je s výsledky vlastní práce.

Poděkování patří Elliottu Levine a Noře Carr, kteří mne na tuto myšlenu přivedli a dále Petru Hamáčkovi, Davidu Hawigerovi a Pavlu Satrapovi za cenné připomínky, které vedly k sestavení první verze tohoto asistenta. Díky Ondřeji Nešporovi je k dispozici také pomocná on-line aplikace.

Recenze:

Související články: