Náležitosti školního webu – autoevaluační asistent

On-line verze

Online verze autoevaluačního asistenta Vás postupně ve dvaceti krocích provede čtyřmi tématicky zaměřenými sekcemi hodnotících kritérii školních webů. U každého kritéria určíte, do jaké míry hodnocený web příslušné kritérium naplňuje. Při hodnocení v rozmezí od žádného do pěti bodů Vám pomůže slovní popis tří vzorových variant. Poslední pátá sekce umožňuje získat bodové bonusy nebo penalizace.

Na závěr zobrazí autoevaluační asistent celkové dosažené bodové skóre, slovní hodnocení a souhrn silných a slabých stránek Vašeho webu.
*Služby autoevaluačního asistenta jsou k dispozici zdarma. Jedinou podmínkou a prosbou autora je uvedení adresy hodnoceného webu. Tato informace slouží ke statistickým účelům, detaily hodnocení nejsou zaznamenávány.