Aktivity a projekty

Publikováno

V minulosti jsem se podílel na množství aktivit a projektů. Od roku 2012 jsou projekty vlastně jednou z hlavní náplní mé práce. Jsem relativně hodně vybíravý, snažím se pracovat jen na tom, co mne baví a v čem spatřuji nějaký vyšší smysl. Zde uvádím odkazy na některé z mých aktivit, které jsou dostupné online (řazeno chronologicky):

Učitel naživo

Odvážný, inovativní a ojedinělý projekt Učitel naživo, který se snaží vytvořit unikátní výcvik pro budoucí učitele. V první fázi šlo o pilotování vzdělávacího programu tzv. pedagogického minima, v další o jeho rozšíření na plnohodnotnou vysokoškolskou přípravu učitelství a prosazení do podoby, kdy bude měnit zažité pořádky v celém vzdělávacím systému.  Zároveň nabízíme program Ředitel naživo, třetí aktivitou není nic menšího nežli systémová změna vzdělávání v ČR. V projektu se potkávám se špičkovými odborníky na pedagogiku a vysoce ambiciózními cíli. Prostě výzva.

Strategie digitálního vzdělávání

V roce 2014 jsem vedl pracovní skupinu, která pro MŠMT sestavila Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020, kterou schválila vláda ČR v listopadu 2014. Od té doby pracuji pro MŠMT jako konzultant při realizaci této strategie.

Soutěž sCOOL web

V roce 2015 jsme s neziskovou organizací Eduin založili novou tradici – každoroční akci Soutěž školních webů – sCOOL Web. Za nejdůležitější považuji vyvinutá a každý rok aktualizovaná kritéria kvality školních webů.

Otevřené vzdělávání

Otevřené vzdělávání jsme stanovili jako jednu ze tří hlavních priorit Strategie digitálního vzdělávání ČR (viz výše). Na jeho podpoře spolupracuji například s aktivisty z Aliance pro otevřené vzdělávání. Jedním z plodů této práce je příručka z roku 2016 Jak zvýšit kvalitu škol pomocí otevřeného vzdělávání.

Semináře pro ředitele škol

Během let 2012-2016 jsem vedl přes padesátku seminářů pro ředitele základních a středních škol, případně pro jejich zástupce či školní ICT metodiky/koordinátory. Díky Národnímu institutu pro další vzdělávání například ve všech krajských městech. Pro seminář ICT pro vedení škol a pro seminář Tablety ve škole jsem vytvořil vlastní stránky s webovou oporou, kde jsou i prezentace a mnoho dalších materiálů. Další desítky seminářů šitých na zakázku konkrétní škole jsem vedl na základě osobních pozvání ředitelů.

Konference

Mezi lety 2012-2016 jsem vystoupil na 129 konferencích (sám tomu číslu nemohu uvěřit). Většinou v rámci zahájení konference s tzv. keynote příspěvkem. Kromě pravidelné akademické konference DidactIG vystupuji zásadně jen na těch konferencích, kde sami organizátoři projeví zájem a pozvou mne.

Škola na dotek – tablety na Praze 6

Zajímavý projekt Škotek – škola na dotek zavádění tabletů do patnácti základních škol Prahy 6 uskutečněný v letech 2013-2014. Měl jsem možnost z první ruky sledovat a aktivně ovlivňovat, jakou podporu je vhodné ředitelům a učitelům škol dávat, pokud mají inovovat výuku a začít používat mobilní dotyková zařízení, tedy především tablety.

Národní soustava kvalifikací

Jedná se o myšlenku podporující prostupnost vzdělávacího systému, konkrétně jde o uznávání profesních kvalifikací bez nutnosti absolvovat vzdělávání (je možné jít rovnou ke zkoušce z profesní kvalifikace). Do NSK jsem se zapojil v letech 2012-2015 a to spíše koordinačně (např. e-learning), nežli metodicky. Její principy se snažím prosazovat ve svém dalším působení.

DUMy a školský portál RVP.CZ

Měl jsem to štěstí, že jsem stál u zrodu Metodického portálu RVP.CZ. V roce 2007 jsme s Petrem Sokolem navrhli jeho rozšíření o komunitně pojatý modul Digitální učební materiály. Pojem DUM se v následujících letech doslova šlágrem, který se díky podpoře evropských prostředků dostal do každé školy. S Bořivojem Brdičkou a Danielou Růžičkovou jsme v roce 2010 pro Metodický portál vytvořili Profil Škola21 – Plánovací nástroj a aplikaci pro integraci ICT do života školy. Od roku 2017 opět spolupracuji na změnách na Metodickém portálu, nejvíce na přípravě reputačního systému, konzultačního centra a aplikace Profil Učitel21, tedy online nástroje pro vlastní hodnocení digitálních dovedností učitele.

Náležitosti školního webu – autoevaluační asistent

V roce 2007 jsem v návaznosti na knihu Budujeme školní web vytvořil soubor kritérií, podle kterých lze hodnotit kvalitu oficiálních školních webových prezentací a nazval jej Náležitosti školního webu – autoevaluační asistent. Později jsem zpřístupnil i online aplikaci. V roce 2015 jsme na tyto aktivity navázali soutěží sCOOL web, viz výše.