Aktivity a projekty

Publikováno

V minulosti jsem se podílel na množství aktivit a projektů. Od roku 2012 byly projekty vlastně jednou z hlavní náplní mé práce. Čím jsem starší, tím více se snažím pracovat pouze na tom, v čem spatřuji nějaký vyšší smysl. Zde uvádím odkazy na některé z mých aktivit, které jsou dostupné online (řazeno chronologicky):

Učitel naživo

Odvážný a inovativní projekt Učitel naživo, který realizuje stejnojmenná nezisková organizace jako unikátní vzdělávání budoucích učitelů. Program je akreditován jako tzv. pedagogické minimum, které zajišťuje specifický vstup do učitelské profese. Od roku 2021 spolupracuji na kvalifikačním programu pro ředitele škol Lídr školy, který vychází ze zkušeností s programem Ředitel naživo, ze široké vzdělávací sítě Národního pedagogického institutu ČR a aktuálních reforem MŠMT. V projektech Učitele naživo se potkávám se špičkovými odborníky na pedagogiku a vysoce ambiciózními cíli. Prostě výzva.

Strategie digitálního vzdělávání a revize RVP v oblasti ICT

V roce 2014 jsem vedl pracovní skupinu, která pro MŠMT sestavila Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020, kterou schválila vláda ČR v listopadu 2014. Do roku 2021 jsem pracoval jako konzultant při realizaci této strategie. Jeden z hlavních cílů této strategie – emancipace předmětu informatika a integraci rozvoje digitálních kompetencí do ostatních předmětů rozpracovává Národní pedagogický institut ČR v projektu Národního plánu obnovy.

Soutěž sCOOL web

V roce 2015 jsme s neziskovou organizací Eduin založili novou každoroční akci – Soutěž školních webů – sCOOL Web. Za nejdůležitější považuji vyvinutá a každý rok aktualizovaná kritéria kvality školních webů. Celkem proběhly čtyři ročníky této aktivity.

Otevřené vzdělávání

Otevřené vzdělávání jsme stanovili jako jednu ze tří hlavních priorit Strategie digitálního vzdělávání ČR (viz výše). Na jeho podpoře spolupracuji například s aktivisty z Aliance pro otevřené vzdělávání. Jedním z plodů této práce je příručka z roku 2016 Jak zvýšit kvalitu škol pomocí otevřeného vzdělávání.

Semináře pro ředitele škol

Během let 2012-2016 jsem vedl přes padesátku seminářů pro ředitele základních a středních škol, případně pro jejich zástupce či školní ICT metodiky/koordinátory. Díky Národnímu institutu pro další vzdělávání například ve všech krajských městech. Pro seminář ICT pro vedení škol a pro seminář Tablety ve škole jsem vytvořil vlastní stránky s webovou oporou, kde jsou i prezentace a mnoho dalších materiálů. Další desítky seminářů šitých na zakázku konkrétní škole jsem vedl na základě osobních pozvání ředitelů.

Konference

Ročně vystoupím na cca 30 konferencích. Většinou v rámci zahájení konference s tzv. keynote příspěvkem. Kromě pravidelné akademické konference DidactIG se nejčastěji věnuji konferencím pro učitele z pedagogické praxe a poslední dobou i obecněji vzdělávací politice státu.

Škola na dotek – tablety na Praze 6

Zajímavý projekt Škotek – škola na dotek zavádění tabletů do patnácti základních škol Prahy 6 uskutečněný v letech 2013-2014. Měl jsem možnost z první ruky sledovat a aktivně ovlivňovat, jakou podporu je vhodné ředitelům a učitelům škol dávat, pokud mají inovovat výuku a začít používat mobilní dotyková zařízení, tedy především tablety.

Národní soustava kvalifikací

Jedná se o myšlenku podporující prostupnost vzdělávacího systému, konkrétně jde o uznávání profesních kvalifikací bez nutnosti absolvovat vzdělávání (je možné jít rovnou ke zkoušce z profesní kvalifikace). Do NSK jsem se zapojil v letech 2012-2015 a to spíše koordinačně (např. e-learning), nežli metodicky. Její principy se snažím prosazovat ve svém dalším působení.

DUMy a školský portál RVP.CZ

Měl jsem to štěstí, že jsem stál u zrodu Metodického portálu RVP.CZ. V roce 2007 jsme s Petrem Sokolem navrhli jeho rozšíření o komunitně pojatý modul Digitální učební materiály. Pojem DUM se v následujících letech doslova šlágrem, který se díky podpoře evropských prostředků dostal do každé školy. S Bořivojem Brdičkou a Danielou Růžičkovou jsme v roce 2010 pro Metodický portál vytvořili Profil Škola21 – Plánovací nástroj a aplikaci pro integraci ICT do života školy. Od roku 2017 opět spolupracuji na změnách na Metodickém portálu, nejvíce na přípravě reputačního systému, konzultačního centra a aplikace Profil Učitel21, tedy online nástroje pro vlastní hodnocení digitálních dovedností učitele.

Náležitosti školního webu – autoevaluační asistent

V roce 2007 jsem v návaznosti na knihu Budujeme školní web vytvořil soubor kritérií, podle kterých lze hodnotit kvalitu oficiálních školních webových prezentací a nazval jej Náležitosti školního webu – autoevaluační asistent. Později jsem zpřístupnil i online aplikaci. V roce 2015 jsme na tyto aktivity navázali soutěží sCOOL web, viz výše.