Evropský počítačový řidičák pro učitele

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

Integrační pochody v Evropě se nevyhýbají ani školství. Začlenit se do množství mezinárodních projektů zabývajících se využíváním informačních a komunikačních technologií (ICT) ve vzdělávání mohou české školy již řadu let. Poprvé však přichází na scénu iniciativa, jejímž cílem je jakási standardizace ICT vzdělání pedagogů. Jmenuje se EPICT. Školství je v Evropské unii založeno na principu… Celý příspěvek Evropský počítačový řidičák pro učitele

Internet ze škol

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

Tento článek jsem napsal v době, kdy byly formálně podepsány dodatky ke smlouvě s generálním dodatavelem projektu známého pod označením Internet do škol. Dodatky, které řeší ukončení tohoto projektu. Celou dobu, co píši do této rubriky Softwarových novin, jsem se tomuto tématu vyhýbal, přestože je projekt PIII Infrastruktura Státní informační politiky ve vzdělávání pro čtenáře… Celý příspěvek Internet ze škol

Nelehká cesta ICT do škol

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

Nebude to lehká cesta. Rozhodně nebude krátká. Nejenže není jasně vidět kam jdeme, ale ani obzor nám nenapovídá, zda jdeme správným směrem. Již víme, že ne vždy jsme šli tou nejkratší cestou a v obavě před další zacházkou jdeme raději pomalinku, bez prozpěvování a radostného skákání. Asi tak bych charakterizoval pokusy o využití informačních a komunikačních… Celý příspěvek Nelehká cesta ICT do škol

Skalní příznivci

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

Autobiografický článek o tom, jak někteří lidé, ač na opačné straně spektra lidské činnosti, dovedou vykazovat shodné společenské prvky chování. Jsou to skalní příznivci. Vlastně se jedná o článek o psychologii chování určité skupiny lidí, komunity. Jako každoročně, i tento rok jsem vyrazil na začátku jara s několika starými kamarády na čundr. Letošní prodloužený víkend jsme si… Celý příspěvek Skalní příznivci

Jak se učí učitelé počítače

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

 Státní informační politika ve vzdělávání se skládá z několika projektů. V tomto článku se snažím přiblížit sytém, který bez většího zájmu laické i odborné veřejnosti patří k nejrobustnějším a z hlediska počtu účastníků k nejrozsáhlejším systémům ICT vzdělávání u nás. Týká se informační gramotnosti učitelů. Život je plný paradoxů. V době, kdy jsem psal tento… Celý příspěvek Jak se učí učitelé počítače

Quo vadis, školní informatika?

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

Na přípravě Školního vzdělávacího programu dnes pracuje každá škola. Na začátku roku 2004 jsem psal o vznikající oblasti Informační a komunikační technologie v rámci RVP. Blíží se doba, kdy školy přestanou uplatňovat tradiční osnovy jednotlivých vzdělávacích předmětů a přejdou na tzv. vzdělávací programy. Ty nejsou tvořeny samostatnými oddělenými předměty (jako například Český jazyk a Přírodopis),… Celý příspěvek Quo vadis, školní informatika?

Rovnost šancí

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

Žijeme ve věku spokojené dlouhověkosti? Jsou uživatelská rozhraní, která nás obklopují, přívětivá pro všechny sociální a věkové skupiny skupiny? Mění se situace? Stárnutí populace výrobce zatím příliš nezajímá?  Pracuji na škole, která si hrdě říká komunitní. V našem pojetí tohoto slova se jedná o společenství lidí bydlících ve společném regionu. Pro všechny obyvatele naší městské… Celý příspěvek Rovnost šancí

Notebooky pro učitele

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

 Ministryně školství přišla nedávno do vlády se smělým návrhem. Chce, aby všichni učitelé měli zvýhodněnou možnost získat notebook. Představuje si to tak, že by si náklady na jeho pořízení mohli učitelé odečíst z daňového základu. Nápad původně pochází od pracovníků sekce Státní informační politiky ve vzdělávání MŠMT. Ředitel této sekce pro lidovky prohlásil, že si… Celý příspěvek Notebooky pro učitele

Věk informatizace

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

K informatizaci škol existuje mnoho cest. Cesta zvolená u nás, tedy generální dodavatel zajišťující služby školám, je v evropském kontextu ojedinělou výjimkou. Nahlédněme k jednomu z našich sousedů a přesvěčme se, že to jde i jinak. A lépe. První týden v listopadu 2003 jsem se účastnil jedné pětidenní zahraniční odborné konference. Konference měla národní charakter,… Celý příspěvek Věk informatizace

Jak se vybírá software do škol?

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

Kategorie vzdělávacího a výukového softwaru není v počítačové branži žádnou novinkou. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy se začalo touto specifickou učební pomůckou koncepčně zabývat s příchodem Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ) a to konkrétně v Projektu II s názvem Vzdělávací software a informační zdroje. Systém, jakým ministerstvo postupuje při výběru vhodných výukových titulů pro… Celý příspěvek Jak se vybírá software do škol?

Guru musí mít praxi

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

Sleduji pravidelně a se zájmem některé české odborné weblogy. Je to velmi zajímavé a to jak po stránce odborně-technologické, tak po stránce, řekněme, lidsky-psychologické. Na českém webu vzniklo za poslední rok poměrně slušné množství těchto internetových deníčků. Píší je lidé různého věku, různé odbornosti, s různými životními zkušenostmi o různých událostech. Společné mají především to,… Celý příspěvek Guru musí mít praxi

Do školy nebo za školu?

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

Článek vysvětluje můj postoj k jednomu projektu českého vzdělávacího Internetu, na Školu za školou. S odstupem času nutno dodat, že dnešní Škola za školou má již daleko širší záběr. A také nové konkurenty. Již více než půl roku existuje na českém Internetu vzdělávací projekt Škola za školou. Jedná se o jedinečný projekt, který svým rozsahem… Celý příspěvek Do školy nebo za školu?

Učit učitele učit

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

Jaké kompetence by měli mít čeští učitelé v oblasti ICT? A jak by k nim měli přijít? V době napsání článku se právě formovala současná koncepce projektu PI Informační gramotnost SIPVZ. Nadpis dnešního zamyšlení není tautologií ani rekurzí. Tomu, na co zmíněná věta odkazuje, se říká didaktika. Pokud o ní píši na stránkách tohoto časopisu,… Celý příspěvek Učit učitele učit

Starosti učitele informatiky

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

Pregraduální příprava učitelů informatiky. Zařazení informatiky do systému vzdělávacích předmětů na základní a střední škole. Je velmi poučné sledovat, jakým způsobem se informační a komunikační technologie pomalu dostávají do systému vzdělávání základního školství. V době, kdy naše postindustriální společnost našla dost odvahy k tomu, aby sebe samu začala nazývat informační, patří stále předmět informatika a… Celý příspěvek Starosti učitele informatiky

Role ICT v přeměně školy II.

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

Přeměna školy je zdlouhavý proces, ve kterém mohou informační a komunikační technologie sehrát důležitou roli. Některé školy si to již uvědomují, jiné k tomu mají daleko. Článek poukazuje na několik způsobů, jak ICT může přeměně školy pomoci. Druhý díl dvoudílného seriálu. V prvním díle tohoto dvoudílného seriálu jsme si přiblížili roli, kterou mohou informační a… Celý příspěvek Role ICT v přeměně školy II.