Deset znaků digitálně zdatného učitele

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

V červenci 2014 zveřejnil web Daily Genius na svých stránkách infografiku, která popisuje deset znaků digitálně zdatného učitele. Volně jsem ji přeložil a adaptoval s komentáři pro české učitele. Najdete se v následujících deseti znacích?

  1. Vaši studenti čtou váš blog. Dobře vědí, že na něm publikujete informace, které jim mohou pomoci s domácími úkoly, že tam doporučujete užitečné aplikace pro chytré telefony a tablety, sdílíte odkazy na další zajímavé blogy a mnoho dalšího. Studenti mohou příspěvky komentovat, nebo je alespoň sledovat.
  2. Vaše skutečné vzdělávání probíhá online. Dobře víte, že nabídka DVPP, kterou najdete ve sborovně v nepřeberném množství letáčků a katalogů, vás může uspokojit jen do jisté míry. Právě v online komunitách učitelů, sociálních sítích a dalších internetových platformách spatřujete mnohem zajímavější a inspirativnější prostředí ke vzdělávání.
  3. Budujete si své osobní vzdělávací prostředí. Toto prostředí, které je do velké míry online, vás spojuje s učiteli stejného světonázoru, zaměření, stupně či druhu školy, aprobace nebo prostě jen s těmi, kteří dělají něco inspirativního, co se vám líbí. Díky němu víte, kde hledat rady a informace, pokud potřebujete pomoci s konkrétní záležitostí. Do vašeho osobního vzdělávacího prostředí mohou patřit internetové služby, jako jsou sociální sítě (Facebook, Google+ atp.), blogy, RSS kanály, sdílené záložky, otevřené e-learningové kurzy, webináře, webové zpravodajství atp. Pomocí těchto nástrojů sledujete a zároveň komunikujete a komentujete příspěvky ostatních, zanecháváte tím na internetu vlastní digitální stopu, kterou mohou pro své vzdělávání využívat další učitelé.
  4. Sdílíte vlastní zážitky s lidmi, které znáte jen online. Nemusí se jednat pouze o vaše zážitky ze vzdělávání studentů, ale případně i z vašeho osobního života, například fotografie ze zajímavé dovolené. V tomto bodě asi bude mezi autorem desatera pro situaci v USA a českým učitelem největší rozdíl. Česko je příliš malé, aby platilo, že se znáte pouze z online světa -většina učitelů z českých online komunit pedagogů se zná i osobně, byť jsou z různých částí Česka. Navíc z průzkumu European Schoolnetu ICT in Education z roku 2012 víme, že účast českých učitelů v online vzdělávacích komunitách je druhá nejmenší ze 31 zúčastněných států. Podle zprávy se k ní hlásí pouze 8 % učitelů ZŠ a 13 % SŠ.
  5. Vaší běžnou praxí jsou příspěvky na Twitteru. Sledujete je z počítače i chytrého telefonu a sám/sama přispíváte zejména o víkendech. Stejně jako v minulém případě je u Čechů tento znak digitální zdatnosti spíše výjimkou. Twitter je v Česku většinou na okraji zájmu a ve vzdělávání schází na úbytě. Například MŠMT se ale pokusilo v říjnu 2014 využít Twitter pro zapojení českých učitelů do týdne EU Code Week, který má propagovat programování (viz hashtag #codeEU).
  6. Letní prázdniny máte spojené nejen s časem odpočinku, ale i s pravidelnou účastí na letní škole. Množství vzdělávacích aktivit pro učitele v době hlavních prázdnin nese název letní škola. Ač v tuzemsku o prázdninách oproti USA (zatím) nedominuje jedna velká konkrétní akce pro zájemce z řad příznivců vzdělávání s digitálními technologiemi, nabídka menších letních škol je poměrně široká. A mnohdy se jedná o akce povedené.
  7. Trendy moderní pedagogiky vás nezaskočí. Víte, co se skrývá pod pojmy, jako jsou BYOD, 1:1, konektivismus, převrácená výuka, cloud, MOOC, webinář, eTwinning, Creative Commons nebo virtuální hospitace.
  8. Máte kontakty s učiteli v zahraničí a nebojíte se je využívat. Pro české učitele zapojené do spolupráce mezi školami jsou typické přátelské vztahy s učiteli ze zahraničí díky výměnným pobytům (Comenius), projektům online spolupráce (eTwinning) či příhraniční spolupráci. S učiteli z těchto škol jste průběžně v kontaktu a v případě potřeby se na ně můžete elektronicky obrátit.
  9. Jste digitálním občanem. Máte znalost netikety, k ostatním diskutujícím přistupujete s respektem, snažíte se být užiteční celé online komunitě, nesedáte na lep internetovým trollům, poznáte projevy kyberšikany. Všechny tyto zkušenosti předáváte svým studentům.
  10. Stále se snažíte poznávat něco nového, zkoušíte nové nápady, rád(a) si hrajete s technologickými novinkami.Těšíte se na novou verzi vašeho operačního systému, novou aplikaci pro výuku, o které jste se dozvěděl(a) od kolegy přes internet. Zkrátka, neflexibilní, tvrdohlavá a konzervativní osobnost s rigidním myšlením je vaším pravým opakem.

Je vysoce nepravděpodobné, že splňujete všech deset znaků digitálně zdatného učitele. Bylo by totiž podivné, kdybyste i při takovém vytížení našel/našla ještě čas číst tento článek, který navíc vychází v tištěném časopise.
Výše popsané znaky mohou pro učitele neorientující se v digitálním světě znít nepochopitelně, až neuvěřitelně. Tací učitelé zpravidla nedovedou pochopit, proč by takové aktivity měli dělat, co by jim pro jejich profesi mohly přinést.
Seznam není nutné brát jako etalon naplňující znaky digitální zdatnosti. Uvedených deset aktivit dává spíše tušit, kterým směrem moderní pedagogika kráčí.
Každá z popsaných aktivit vám může otevřít nové obzory, které vám prostředí školní sborovny, tištěných časopisů, televize a rádia neumožní nahlédnout. Tyto obzory jsou od vás vzdáleny jen pár klepnutí myší.
Původní desatero je dostupné na
http://dailygenius.com/tech-savvy-teacher/.

NEUMAJER, O. Deset znaků digitálně zdatného učitele. Řízení školy. Praha: Wolters Kluwer ČR a. s., 2014, roč. 11, č. 11, s. 13-14. ISSN 1214-8679

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *