ICT kompetence učitelů

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

Vědecká práce zabývající se informačně a komunikačně technologickými kompetencemi učitelů se skládá ze tří tématických oblastí.

První, teoretická část, obsahuje analýzu situace v oblasti rozvíjení ICT kompetencí učitelů prostřednictvím vhodných osvědčených konceptů modelů rozvoje ICT kompetencí. Jedná se o

  • systém vzdělávání učitelů EPICT, Dánsko;
  • světově nejrozšířenější standard pro využívání technologií ve vzdělávání ISTE NETS, USA;
  • mezinárodně uznávaný Evropský řidičský průkaz na počítače ECDL (ICDL);
  • návrh doporučení možného přístupu k ICT obsahu vzdělávání studentů a učitelů UNESCO;
  • program Státní informační politiky ve vzdělávání, ČR;
  • koncept ICT Literacy Assessment, ETS, USA;
  • minimální standard pro učitele, Austrálie;
  • technologické dovednosti NEA technology taxonomy, USA;
  • výzkum národních vzděl. programů států Evropské unie.

Empirická část práce obsahuje vybrané výsledky a interpretace z dotazníkového šetření mezi absolventy školení SIPVZ a dotazníkové šetření aspektů informační výchovy na ZŠ.

Vybrané úryvky z teoretické části hodlám (po přeložení z vědeckého ptydepe do češtiny) publikovat v nějakém on-line médiu, protože dle připomínek pomazaných vědeckých hlav obdobná studie zatím v českém jazyce publikována nebyla.

K rozsáhlému a inovativnímu dotazníkovému šetření aspektů informační výchovy, které bylo realizováno v roce 2006 na Katedře informační a technické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, bude zveřejněna zvláštní publikace.

Zastávám názor, že by práce, za něž stát udělil akademický titul, měly být veřejné. Proto zde dávám zájemcům k dispozici svoji disetační práci ICT kompetence učitelů (PDF, 1 777 kB).

Formát pro citování: NEUMAJER, O. ICT kompetence učitelů. Praha : Pedagogická fakulta UK, 2007. 167 s. Disertační práce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *