Jak zlepšovat využívání technologií ve škole – Profil Škola21

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

Přemýšleli jste někdy o tom, zda by bylo možné využívání Internetu a počítačů ve škole posunout o trochu dále? Máte pocit, že vedení školy nebo ostatní učitelé nemají o významu ICT příliš potuchy? Zajímá vás, kam směruje moderní výuka podporovaná technologiemi? Pokud si kladete podobné otázky, máme pro vás nástroj, který vám je pomůže odpovědět.

Vědci již dávno zjistili, že přijímání a využívání nových technologií lidmi má jistá pravidla, která mají u většiny lidí společné rysy. Byly dokonce odpozorovány a sestaveny popisy vývojových fází v používání informačních a komunikačních technologií (ICT) pro učitele, pro školní vzdělávací program i pro celou školu. Americký vědec E. M. Rogers již v polovině minulého století popsal postup osvojování inovací ve společnosti, se kterým dnes běžně pracují výrobci i marketingoví specialisté. Rozděluje osvojitele podle toho, v které fázi inovace u nich k osvojení došlo do pěti kategorií: inovátoři (2.5%), časní osvojitelé (13.5%), raná většina (34%), pozdní většina (34%) a zpozdilci (16%).

Rogersovu teorii difusionismu je možné bezproblémově aplikovat na technickou stránku zavádění technologií do výuky. U výukových postupů tomu tak zcela přesně není, ale jisté analogie pro učitele funguje i zde. Právě na obdobném principu je založen nový nástroj nazvaný Profil Škola21. Definuje 4 fáze využívání ICT, kterými škola prochází: 1. Začínáme, 2. Máme první zkušenosti, 3. Nabýváme sebejistoty a 4. Jsme příkladem ostatním.Profil Škola21. Definuje 4 fáze využívání ICT, kterými škola prochází: 1. Začínáme, 2. Máme první zkušenosti, 3. Nabýváme sebejistoty a 4. Jsme příkladem ostatním.

Nástroj, který nově zpřístupnil Výzkumný ústav pedagogický v Praze jako součást Metodického portálu na adrese http://skola21.rvp.cz/, umožňuje ICT koordinátorům, ředitelům a zástupcům postupně projít pět oblastí využívání ICT ve škole: řízení a plánování, ICT ve školním vzdělávacím programu, profesní rozvoj, integrace ICT do života školy a ICT infrastruktura. Každá oblast je popsána několika zpřesňujícími indikátory, takže například oblast zabývající se řízením a plánováním ve škole se dále rozpadá na: roli ICT ve vizi školy, ICT plán školy, využití ICT ve výuce, akceptaci přijaté strategie školy a specifické vzdělávací potřeby.

Zástupce školy, který chce nástroj použít, se v každé z těchto oblastí rozhoduje mezi popisy čtyř fází. Na základě svého úsudku a detailní znalosti školy určí, ve které fázi se škola v daném indikátoru momentálně nachází. Výsledkem tohoto sebehodnocení může být přehledný graf všech indikátorů. Tím, jak postupně využívají tento nástroj další a další školy bude čím dál zajímavější porovnávat, jak si která škola vede v porovnání s  vybraným vzorkem škol, např. všech základních škol. I takové grafické porovnání je možné v aplikaci zobrazit.

Nástroj mimo jiné umožňuje ICT koordinátorovi plánovat opatření, která posunou školu do další vývojové fáze. Popis opatření včetně komentáře je možné do přehledného formuláře rovnou zaznamenat. Data jsou bezpečně uchována na Metodickém portálu ­– dostupná pouze jejich autorovi – a zároveň z nich je možné vygenerovat textový dokument, který shrnuje podklady pro ICT plán školy.

Profil Škola21 prochází v rámci ESF projektu Cesta ke kvalitě Národního ústavu odborného vzdělávání standardizací jako evaluační nástroj MŠMT, což mimo jiné znamená, že prošel pilotováním na několika školách. Z tohoto ověřování například vyplývá doporučení, že není nejvhodnější svěřit práci s nástrojem pouze jednomu učiteli. Lepších výsledků lze dosáhnout, když se o hledání současné pozice školy a popisování možných cest pokouší co nejvíce učitelů společně. Společná diskuze nad jednotlivými indikátory totiž nejenže umožňuje výměnu názorů a zkušeností s počítači ve škole, ale učitelé se tak díky popisu vyšších fází dozvídají cesty a trendy, které v oblasti ICT probíhají a kterými se škola může vydat. A to se ukazuje jako velmi užitečná zkušenost.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *