Kniha Učíme se s tabletem – využití mobilních technologií ve vzdělávání

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

V květnu 2015 vyšla u nakladatelství Wolters Kluwer nová kniha pro učitele s názvem Učíme se s tabletem a podtitulem Využití mobilních technologií ve vzdělávání. Knihu jsme společně s Lucií Rohlíkovou a Jiřím Zounkem napsali na začátku roku 2015, díky čemuž se podařilo vydat první česky psanou knihu, která se věnuje práci s mobilními dotykovými zařízeními ve výuce a učení.

Kniha je určena učitelům, lektorům, ICT koordinátorům, metodikům, ředitelům škol a manažerům vzdělávacích institucí a snaží se přiblížit potenciál, který mobilní dotyková zařízení pro vzdělávání a učení mohou přinášet. Snažíme se skloubit technologický a didaktický pohled a pojmout problematiku mobilních dotykových zařízení komplexně a objektivně. Popisujeme výhody všech tří nejrozšířenějších mobilních operačních systémů (iOS, Android, Windows) jak z hlediska práce s nimi, tak z hlediska jejich integrace do školy a jejího života.

V první kapitole naší knihy představujeme tablet v obecném kontextu problematiky využití digitálních technologií ve vzdělávání a diskutujeme potřebné dovednosti pro 21. století. Významnou částí této kapitoly je výběr poznatků ze zahraničních výzkumů.

V další kapitole jsou shrnuty technické informace, které ocení zejména ten, kdo chce pro sebe, školu nebo vzdělávací instituci pořídit první tablety a nemá zatím přesnou představu, co všechno může očekávat od různých typů technických řešení. Ve snaze pomoci zařazujeme do naší publikace také informace, které v dynamickém oboru digitálních technologií rychle zastarají, přesto dnes mohou být pro mnohé čtenáře velmi důležité.

Třetí kapitola uvádí praktické zkušenosti ze zavádění tabletů do výuky na základních školách v České republice v rámci projektů Škola na dotek a Vzděláváme pro budoucnost.

Ve čtvrté kapitole je pak připravena paleta konkrétních inspirativních námětů pro práci s tablety v různých kontextech a s různými cílovými skupinami. Zařazeny jsou aktivity pro žáky mateřských, základních i středních škol, ale také pro studenty vysokých škol, účastníky kurzů celoživotního vzdělávání i seniory. Pozornost je věnována také možnostem využití tabletů při vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami.

Kniha má jedinečnou webovou oporu na adrese www.ucimesestabletem.cz a zakoupit ji je možné v internetovém obchodu Wolters Kluwer jak ve formátu tištěné knihy, tak v elektronických formátech epub, pdf, mobi a wooky.

Recenze

ŠKOP, Michal. Učíme se s tabletem: přání nebo skutečnost?. Duha [online]. 2016, roč. 30, č. 1 [cit. 2016-03-17]. Dostupný z WWW: http://duha.mzk.cz/clanky/ucime-se-s-tabletem-prani-nebo-skutecnost. ISSN 1804-4255.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *