Knihy a další publikace

Publikováno

Napsal jsem několik knih, příruček a publikací. Většinou se týkají digitálních technologií či vzdělávání, nejčastěji obojího. Na této stránce uvádím výběr těch, u kterých předpokládám, že o ně může být zájem i po delší době. Ke každému dílu zde uvádím stručnou anotaci a většinou i odkaz na samostatnou stránku, kde lze dohledat bližší informace.

Inkluzivní vzdělávání s využitím digitálních technologií

Inkluzivní vzdělávání s využitím digitálních technologií

Příručku o možnostech využití digitálních technologií v inkluzi jsme napsali v roce 2016 s Lucií Rohlíkovou a Lenkou Gajzlerovou pro společnost Microsoft. Věnuje se jak novým možnostem Microsoft Windows 10, tak obecněji inkluzi a zároveň i fenomenu BYOD, kdy si žáci nosí do školy vlastní počítačová zařízení.

Vydal Microsoft, 2016.

Jak zvýšit kvalitu škol pomocí otevřeného vzdělávání

Tipy a rady pro ředitele a zřizovatele škol

Příručka vznikala v roce 2016 a nese podtitul tipy a rady pro ředitele a zřizovatele škol“Kromě otevřeného vzdělávání popisuje publikace otevřený přístup a otevřená data, důležité součásti otevřené společnosti.

Vydal EDUin, 2016, ISBN 978-80-260-9538-5.

 

 

Učíme se s tabletemUčíme se s tabletem

Knihu jsme napsali v roce 2015 s Lucií Rohlíkovou a Jiřím Zounkem, a jedná se o první českou knihu, která se věnuje mobilním dotykovým zařízením v učení a vzdělávání, což říká i její podtitul: Využití mobilních technologií ve vzdělávání.

Knize je věnován samostatný web s bohatou podporou s více než stovkou videí a dalších zajímavostí.

Vydal Wolters Kluwer, 2015, ISBN 978-80-7478-768-3. 

Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost

Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost

S Danielou Růžičkovou jsme přes rok navštěvovali několik pilotních základních škol projektu Vzděláváme pro budoucnost společnosti Microsoft, výsledkem je tato publikace, která popisuje čtyři scénáře využití mobilních dotykových zařízení.

Vydal Microsoft, 2015.


 

Inovativní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století

Inovativní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století

Skripta Inovativní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století (PDF) vydaná v roce 2013 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Publikace byla vytvořena pro studenty a účastníky mých seminářů jak na PedF, tak v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, které realizuji ve všech krajských městech.

Vydalo Karolinum, 2013, ISBN 978-80-7290-653-6


Budujeme školní web

Kniha Budujeme školní web
Můj první odborný debut a vlastně i (zatím) jediná „skutečná“ kniha, kterou jsem napsal úplně sám. Vyšla v roce 2005 a zabývá se tvorbou školních internetových prezentací, především z hlediska obsahu a nastavení procesů, které k dobrému školnímu webu vedou. Kniha je vyprodána.

Vydal CP Books, 2005, ISBN 80-251-0612-8.

 

Publikování na WWW – redakční a publikační systémy

Publikovani-na-WWWPublikaci Publikování na WWW – redakční a publikační systémy (PDF) určené pro stejnojmenný vzdělávací modul školení P v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání MŠMT určené učitelům jsem vytvořil v roce 2004 a byla online dostupná z internetu.

Vydala Jednota školských informatiků, tisk Armex Publishing, 2004.

 

Samostatné stránky jednotlivých knih a publikací.