Reportáž z workshopu ve Future Classroom Lab

Publikováno Autor Ondřej Neumajer1 komentář

V netradiční učebně roztroušeně po skupinkách sedí kolem malých stolků skoro čtyři desítky učitelů. Jedna skupinka staví ze stavebnice Lego, druhá vytváří návrh v online aplikaci HomeByMe, třetí vystřihuje z papíru různé tvary nábytku a lepí je přímo na podlahu. Úkol mají všichni stejný: na základě informací a zkušeností získaných v předchozích dvou dnech workshopu navrhnout prostor, který by podporoval aktivní učení dětí tím, že bude vycházet z pedagogických výzkumů a podporovat efektivní využívání digitálních technologií. V místnosti převládá angličtina, nacházíme se totiž jen 500 metrů od bruselského Berlaymontu, hlavního sídla Evropské komise v prostorách European Schoolnetu v učebně budoucnosti nazývané Future Classroom Lab.

V modelové třídě se v průběhu roku uskutečňuje značné množství workshopů, tento se nazývá Aktivní učení ve škole a učebně aprobíhá o víkendu. Lektory jsou zaměstnanci European Schoolnetu, v případě workshopu, kterého jsem se v prosinci 2018 zúčastnil, je to sympatická dvojice Belgičana a Řekyně. Účastnit se mohou i vybraní zájemci z Česka, kteří se na seminář přihlásí na stránkách Národního podpůrného střediska pro eTwinning na adrese https://www.etwinning.cz/kurzy-fcl/. Ostatně, součástí semináře je také blok, kdy se učitelé z různých zemí Evropské Unie mohou dohodnout na přípravě společného eTwinningového projektu. Účast je primárně určena pro učitele ze škol, ale seminářů se nezřídka účastní i další pracovníci ve vzdělávání, kteří mají v daných zemích EU na starosti digitální vzdělávání. Možné je financovat si účast i individuálně například prostřednictvím programu Erasmus+.

Model Future Classroom Lab v aplikaci HomeByMe

Domácí příprava = efektivní workshop

Ještě před odletem z Prahy získá účastník ne úplně krátký seznam úkolů, které musí před bruselským workshopem splnit. Každý si s sebou musí přivést mobilní počítač, tablet či chytrý telefon a na něj si předem nainstalovat potřebný software. Používá se samozřejmě jen ten, který je k dostání online a zdarma. Další čas stráví registrací předepsaných online vzdělávacích služeb, které se budou na workshopu používat. První předběžné online seznámení s ostatními účastníky zajistí úkol, ve kterém se má každý účastník představit na stránkách sdílené nástěnky online služby Padlet, použít k tomu má i vlastní fotografii.

Takto zadaným balíčkem domácí přípravy odpadne spoustu prostojů v prezenční části a výrazně se zvýší efektivita celého semináře. Další zajímavou výzvou, která zabrala nemálo času, bylo pořídit fotografie školních prostor vlastní školy, které splňují určité zadání. Například vyfotit školní prostory, které reflektují poznatky výzkumu o potřebách učení žáků, resp. doporučení výzkumníků. Nebo prostory, kde je naopak obtížné realizovat výukové aktivity postavené na spolupráci. Anebo prostory, ve kterých je možné se seznámit s výstupy práce žáků, které dříve v rámci výuky vytvořili.

Aktivní slovesa

Samotný seminář je obsahově opravu nabitý, tematicky zaměřené 90 minutové bloky jsou prokládány přestávkami na kávu, ve kterých probíhá především neformální síťování účastníků a sdělování si dojmů z novinek. Po úvodním seznámení začíná první část ve znamení něčeho, co bychom asi do češtiny přeložili jako slovesa aktivního učení. Každý blok se věnuje jednomu z těchto sloves: spolupracovat, vytvářet, hrát si, prozkoumávat a objevovat.

Lektor zpravidla zahajuje blok krátkou online aktivitou, která je zaměřena na aktivní učební spojené s daným slovesem a používá k tomu nějakou cloudovou aplikaci. Díky tomuto praktickému postupu se účastníci seznámí s dvěma desítkami online aktivit, které lze využívat i s žáky. Přesně po takovéto nabídce nástrojů mnozí čeští učitelé volají. Jedná se namátkou o aplikace, resp. online služby jako jsou Padlet, Mentimeter, All Our Ideas, Quizlet, Socrative, VanGoYourself, Tricider. Mnoho z těchto aplikací nabízí vetší množství aktivit, proto se práce s některými opakuje.

Další fází je shrnutí aktuálního stavu výzkumů k dané problematice, tzv. state of the art. Lektoři často sahají po něčem, s čím se na českém internetu příliš často nesetkáme – krátká videa, která ilustrují výsledky nějakého výzkumu či dobré pedagogické praxe. Taková videa používají servery o pedagogice jako doplněk ke svým článkům, aby téma co nejvíce popularizovaly.

V průběhu workshopu je čas věnovaný také tvořivé práci se specializovanými aplikacemi, které nějakým způsobem souvisejí s tématem prostoru. Účastníci používají aplikace pro 3D návrhy modelů Tinkercad, návrhy interiérových prostor HomeByMe nebo Google Expedice pro virtuální a rozšířenou realitu. Výsledky vlastní práce účastníci nahrávají na sdílené padletové nástěnky, aby je měli všichni k dispozici a mohli se vzájemně inspirovat. Všechny prezentace jsou účastníkům k dispozici v online systému Schoology. Mnozí účastníci si přesto vše pečlivě zaznamenávají a zároveň hned zvažují, jak by danou aplikaci mohli využít ve své škole se svými žáky.

Poslední část workshopu je věnována tématu komunikace škol s veřejností, rodiči, zřizovatelem a dalšími zúčastněnými stranami ve školním vzdělávání (tzv. stakeholders) a samozřejmě i mezinárodnímu rozměru komunikace a partnerství škol, zejm. eTwinning a Erasmus+ KA2. V této části se hodně navazuje na projekty, které European Schoolnet v minulosti již realizoval. Zároveň je představen Future Classroom Toolkit (http://fcl.eun.org/toolkit), poměrně rozsáhlý balíček nástrojů a scénářů, které mohou učitelé, ředitelé škol, zřizovatelé či lokální dodavatelé digitálních technologií do škol využít při plánování inovací využívajících digitální technologie ve školách.

Na téma workshopu jsem se těšil a musím konstatovat, že naplnil má očekávání. V neformální atmosféře a společně s mnoha dalším učiteli z celé Evropy jsme měli možnost věnovat se tématu práce s prostorem pro podporu učení ve školách. Důraz na výsledky výzkumů, které jsou předkládány srozumitelnou a zpravidla i poutavou formou dokladuje, jak je stále důležitější neustrnout u tradičních postupů, které již nemusí naplňovat cíle vzdělávání jednadvacátého století. Bylo by skvělé, kdyby možnost účasti na takovýchto seminářích mělo co největší množství českých učitelů, a nejlépe i zástupců zřizovatelů.

Článek byl publikován jako kapitola publikace Třída budoucnosti. Matematika, přírodní vědy a digitální technologie. Praha: Dům zahraniční spolupráce, 2019.

Jedna reakce na Reportáž z workshopu ve Future Classroom Lab

  1. Super, Ondro. Přemýšlím o dovednostech učitelů, aby prostor a možnosti futuristické třídy dokázali využívat. Výzva to rozhodně je :-).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *