Rizikové i nutné: technologie ve vzdělávání

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

Mezi učiteli často panuje názor, že masivnější využívání moderních technologií ve škole je záležitost, která není na pořadu dne. A to z více důvodů, například proto, že přítomnost technologií žáky odvádí od pozornosti ve výuce v podobě, v jaké ji učitel pro děti připravil. Mnozí učitelé také tvrdí, že všudypřítomnost technologií, které obklopují děti téměř celý den (samozřejmě, kromě doby, kterou tráví ve škole), je natolik dostačující, aby ve škole bylo využívání těchto nástrojů zakázáno nebo alespoň zásadně omezeno. Seriózní výzkumy hovoří o téměř 11 hodinách denně [1], kdy jsou děti působení technologií a médií vystaveny.

Příliš mnoho negativ

O tom, že informační a komunikační technologie (ICT) mají na děti negativní vliv, je přesvědčena většina učitelů [2]. Časté hraní počítačových her, hrbení se nad monitorem, nedostatek pohybu, závislost na neustálém on-line kontaktu s vrstevníky, přístup k nevhodným nebo vyloženě škodlivým informacím na internetu… podobných ohrožení existuje celá řada.
Mnozí učitelé pod vlivem výše uvedeného docházejí k závěru, že by se technologie do výuky ve větší míře pouštět neměly nebo jen ve velice omezené podobě. Takovýto přístup ale vytváří neřešitelný problém, který problematickou situace ještě více prohlubuje. Kde jinde se mají děti naučit s novými technologiemi smysluplně pracovat, nežli ve škole? Kdo jim má ukázat, jak technologie přeměnit na nástroj pro učení, nežli učitel?
Oblast ICT je jednou z mála, ve které se není možné spoléhat na pomoc od rodičů. Jen nemnozí tito digitální přistěhovalci jsou v ICT gramotní natolik, aby mohli svým dětem pomoci s podporou technologií pro jejich učení a vzdělávání. Malí digitální domorodci pak u rodičů nemohou najít takovou oporu, jako tomu je třeba při řešení domácích úkolů z matematiky. Ostatně, tato situace označovaná jako generační inverze panuje i v případě cizích jazyků. Útěchou snad může být, že situace se postupně s mladšími rodiči stále zlepšuje.
Čím lépe a dříve se děti naučí ICT ovládat a využívat, tím méně jimi budou samy ovládané. Nebudou technologie vnímat především jako prostředek zábavy, ale také jako nástroj pro učení se a vzdělávání.

Nástroj na zkoumání světa kolem

Na jednom semináři jsem učitelům předváděl, že dnešní chytrý telefon obsahuje až desítku čidel (např. akcelerometr, gyroskop, digitální kompas, světelné čidlo, teploměr, mikrofon, fotoaparát, GPS) kterými je možné prozkoumávat svět kolem nás. Ukázal jsem jim, jak se zdarma stahují do telefonu aplikace, které s těmito čidly pracují a předvedl několik možných výukových aktivit pro práci se žáky. Když jsme se viděli po dvou měsících znovu, vyprávěli mi, jak s těmito aplikacemi seznámili své žáky, kteří plni nadšení chodili po škole a zkoumali, co by mohli ještě měřit či objevovat. Takové nadšení z bádání prý již dlouho u dětí neviděli. Předtím mnozí žáci (ale ani učitelé) ani netušili, co jejich chytrý telefon umí.
Pokud chceme reagovat na převažující negativní mínění o vlivu technologií na mladou generaci, jednoznačně to znamená, že musíme technologie zkoumat, hovořit o nich a dávat dětem příklady, jak je smysluplně využívat.

Nebezpečí dětského pokoje

Poslední Vánoce byly pro mnoho dětí značně radostné. Ve velké míře nacházeli zabalené pod vánočním stromkem nové počítačové tablety. Tato nová technologie, která slaví teprve třetí narozeniny od svého uvedení v podobě tabletu iPad firmou Apple v roce 2010, se v masové míře dostává do rukou malým dětem, které často ani do školy ještě nechodí. Ovládání tohoto lehkého přenosného počítače pomocí gest či naklápění dělá z tabletu skvělou učební pomůcku nejen pro předškoláky. Obrovské množství atraktivních her a výukových programů, ale také přístup na internet je s tímto přístrojem všude k dispozici.
Zároveň ale přináší tato mobilní zařízení do domácností jistý problém, který byl dosud ve větší míře spojen až s dětmi staršími. Ve snaze ochránit děti od nebezpečí ulice upřednostňují mnozí rodiče jejich přítomnost doma. Mnohdy netuší, že dětský pokoj, ve kterém si dítě ve zdánlivém klidu hraje s tabletem, netbookem či smartphonem, může být z jistého pohledu podobně nebezpečný jako část města, kam by své dítě nikdy sami nepustili. Přenést se na obsah na internetu, který pro dítě není vhodný nebo je přímo škodlivý je zpravidla otázka několika málo klepnutí. A vůbec nemusí jít o zlý úmysl, často se tak stane náhodou či nedopatřením. Jak například v únoru 2013 upozornil britský deník Guardian na základě čerstvě zveřejněné studie Kaspersky Lab [3], děti sledující na YouTube dětský pořad jsou průměrně jen tři klepnutí od nevhodného, explicitního obsahu.
Práce s tablety je jiná, nežli práce se stolním počítačem. V mnoha ohledech jednodušší. Přesto by bylo chybou říkat, že uživatelé nepotřebují žádné vzdělání v této oblasti. Ve skutečnosti je to dokonce tak, že nová zařízení vyžadují od svých uživatelů nové dovednosti. Různým nástrahám a nebezpečím lze dobře čelit osvětou a vzděláváním.

Projekt internetové gramotnosti pro žáky ZŠ

Výrobci technologií a producenti softwaru si jsou této problematiky vědomi. A čím dál častěji se snaží zapojovat do nezištných řešení, která lidem pomáhají. V říjnu 2012 nastartoval European Leadership & Academic Institute (ELAI) společně s hlavním partnerem, firmou Google a dalšími partnery pod záštitou MŠMT projekt IN(ternet) Generation na podporu internetové gramotnosti v oblasti základního školství v České republice, který si především klade za cíl podporovat bezpečné a efektivní užívání internetu.
Projekt by měl mít první výstupy v květnu 2013 a je cílen především na žáky na prvním stupni základních škol, jejich učitele a jejich rodiče. Hlavním tématem projektu jsou právě bezpečný pohyb po internetu. Zvláštním specifikem projektu je zaměření nejen na žáky, ale i na jejich rodiče a učitele. Projekt poskytne na adrese http://www.in-generation.cz/ informace, soutěže, hry a další aktivity, učitelům nabídne metodicky zpracované materiály a další podklady pro samostatnou výuku. Taková řešení jsou zatím spíše ojedinělá.

Je to i náš svět

Technologie skutečně nejsou neutrální, jak si stále mnozí lidé myslí. Žijeme v době, kdy technologie určují co děláme, jak přemýšlíme a jak žijeme. Pokud si toto připustíme a to společně se skutečností, že návrat do světa bez technologií není možný, dojde nám, že se společně musíme snažit maximalizovat pozitivní dopad technologií na náš život, na vývoj a vzdělávání našich dětí.
Nejen dítě, ale i učitel a rodič musí být dostatečně znalý problematiky, být seznámen s pravidly používání internetu, opatřeními pro eliminaci nebezpečných situací. Internet je úžasné místo pro vzdělávání, nenechme se odradit.

Literatura

[1] BRDIČKA, Bořivoj. Vliv technologií na děti prudce roste. Metodický portál: Články [online]. 28. 2. 2011. Dostupný z WWW: . ISSN 1802-4785.
[2] KAFKA, Miloš. Bez učitelů se moderní technologie neobejdou. Metodický portál: Články [online]. 14.  1. 2013. Dostupný z WWW: . ISSN 1802-4785.
[3] HALLIDAY, Josh. YouTube study shows children ‚three clicks away from explicit material‘. The Guardian. 5. 2. 2013. Dostupné z WWW .

Zdroj:
NEUMAJER, O. Rizikové i nutné: technologie ve vzdělávání. Řízení školy. Praha : Wolters Kluwer. 4/2013, strana 18-19. ISSN: 1214-8679.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *