Testování ICT dovedností v ČR

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

V článku autoři předkládají základní informace a srovnání několika konceptů a projektů ověřování ICT dovedností žáků, které v současné nebo velmi blízké budoucnosti v České republice probíhají, resp. proběhnou.

Ač se to může zdát těžko uvěřitelné, v roce 2012 nedisponuje Česká republika daty, která by kvalitně a v dostatečném rozsahu vypovídala o dovednostech žáků v práci s informačními a komunikačními technologiemi (ICT). Počítačová, digitální, internetová, čtenářská, informační a dnes stále častěji i síťová gramotnost jsou pojmy, které denně slýcháme a často s nimi i sami operujeme, ale obrázek o získávání příslušných dovedností českými žáky máme jen velmi omezený.

Pro práci, která vznikla v rámci předmětu Didaktika ICT 02, který učím na Katedře informačních technologií a technické výchovy PedF UK, byly autory vybrány ty koncepty a systémy, které mají v ČR přímou souvztažnost k ověřování ICT dovedností žáků. Jedná se o:

  • Testování elektronické čtenářské gramotnosti PISA (Ondřej Neumajer);
  • Počítačová gramotnost podle ECDL (Vladimír Beran);
  • Mezinárodní srovnávání počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 (Lukáš Kotek);
  • Testování informační gramotnosti GEPARD (Tomáš Souček);
  • Státní maturita z informatiky (Miloš Kafka).

Existují další projekty a koncepty, které by mohly být zajímavé např. z pohledu jejich technologického provedení. Ty se ale v současné podobě ICT přímo netýkají (např. projekt ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol NIQES).

Práce předkládá nejen hlavní informace o vybraných konceptech, ale na příkladech též dokládá konkrétní moderní způsoby a technologie ověřování ICT dovedností, které jsou z testologického hlediska často inovativní a zatím zpravidla ve fázích rozvoje. Inovace a akcelerující rozvoj nových technologií přináší na jedné straně uživatelům nové nástroje ICT, na druhé nabízí stále větší možnosti ověřování kvality těchto nástrojů samotných. Dosavadní nedostatek dat o úrovni žáků a chybějící srovnání by zmíněné projekty testování mohly brzy odstranit (viz Skutečné možnosti využití daty řízeného školství).

Tato práce se může stát inspirací pro učitele (zejm. informatických předmětů) k experimentům s různorodými způsoby a formami ověřování dovedností žáků. V poslední kapitole je uvedena komparace vybraných vlastností popsaných konceptů formou stručné tabulky. Většina konceptů nabízí na svých stránkách možnost vyzkoušet si použité prostředí. Do některých projektů je možné se přihlásit.

Práci ve formátu PDF najdete v příloze.

Poznámka: Práce byla původně publikována na webu KVIC Nový Jičín zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *