Učíme se s tabletem

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

Knihu jsme napsali s Lucií Rohlíkovou a Jiřím Zounkem, a jedná se o první českou knihu, která se věnuje mobilním dotykovým zařízením v učení a vzdělávání, což říká i její podtitul: Využití mobilních technologií ve vzdělávání.

Snažíme se v ní skloubit technologický a didaktický pohled na tento nový trend a pojmout problematiku mobilních dotykových zařízení komplexně a objektivně. Popisujeme výhody všech tří nejrozšířenějších mobilních operačních systémů (iOS, Android, Windows) jak z hlediska práce s nimi, tak z hlediska jejich integrace (nejen) do školy a jejího života.

Kniha je zajímavá tím, že spojuje jak pedagogickou teorii o těchto zařízení, tak zkušenosti z pilotních projektů zavádění tabletů do českých škol a zároveň přináší i náměty na činnosti s tablety ve výuce.

Obsáhlá online podpora knihy obsahující adresy všech v knize uvedených odkazů, ukázky z knihy a více než sto videí. Zajímavostí je slovníček výrazů pro práci s tablety vytvořený v aplikaci Quizlet, která umožňuje několik typů procvičování. Je dostupná na www.ucimesestabletem.cz. Knihu lze online zakoupit (i v elektronické verzi) na webu nakladatelství Wolters Kluwer.

Obsah

1 Mobilní technologie ve vzdělávání 15
1.1 Digitální technologie jako jeden z pilířů
současného vzdělávání 15
1.2 Digitální technologie jako součást profesionality učitele
i jeho „dílny“ 19
1.3 Mobilní technologie ve výuce 21
1.4 Mobilní technologie ve vzdělávání optikou pedagogického
výzkumu 25
1.4.1 Samotné tablety výuku nezlepší 26
1.4.2 Tablety a školy 26
1.4.3 Tablety v práci (a vzdělávání) učitelů 27
1.4.4 Žáci a tablety ve školách 28
2 Tablety z pohledu školy aneb na co pamatovat při jejich
zavádění 30
2.1 Aktuální impulzy pro zavádění tabletů do škol 30
2.2 Moderní mobilní dotyková zařízení 32
2.3 Tablet vsnotebook 37
2.4 Senzory, čidla 39
2.5 Specializované tablety 44
2.5.1 Voděodolné a nárazuvzdorné tablety 44
2.5.2 Tablety pro děti 45
2.5.3 Tablety pro přírodní vědy 45
2.5.4 Další specializované tablety 46
2.6 Volba operačního systému 47
2.6.1 Operační systém iOS 48
2.6.2 Operační systém Android 50
2.6.3 Operační systém Windows 8.1 53
2.7 Cloud computing 56
2.7.1 Komplexní balíky cloudových služeb 60
Učíme se s tabletem
6
2.8 Další možnosti dotykových zařízení 63
2.8.1 Softwarová vshardwarová klávesnice 63
2.8.2 Tisk z tabletu 67
2.8.3 Antivirový program 69
2.8.4 Sluchátka 71
2.8.5 Obal na tablet 72
2.9 Skladování, dobíjení, synchronizace 75
2.10 Bezdrátový přenos obrazu a zvuku 78
2.11 Řízení žákovských zařízení 81
2.12 Školní bezdrátová síť 83
2.13 Doporučení pro výběr tabletů do školy 88
3 Zkušenosti a doporučení ze zavádění tabletů do českých škol 91
3.1 Potenciál a rizika začleňování tabletů do výuky 91
3.2 Scénáře využití tabletů ve školách 93
3.2.1 Scénář: tabletová třída 93
3.2.2 Scénář: mobilní tabletová učebna 94
3.2.3 Scénář: tablety pro učitele 95
3.2.4 Scénář: přines si vlastní zařízení (BYOD) 96
3.2.5 Dodatek ke scénářům 99
3.3 SWOT analýza využívání tabletů ve škole 100
3.4 Příklady dobré praxe a doporučení 103
3.4.1 Vize vedení školy a její komunikace 103
3.4.2 Školní IT asistent 105
3.4.3 Pravidelná setkávání učitelů 106
3.4.4 Supervize a workshopy metodické podpory 107
3.4.5 Průběžné vzdělávání 108
3.5 Myšlenkové jednohubky aneb důležité poznámky 111
4 Náměty činností s tabletem 118
4.1 Aktivity s tabletem podle času 123
4.1.1 Krátké aktivity s tabletem 123
4.1.2 Část vyučovací hodiny s tabletem 125
4.1.3 Vyučovací hodina s tabletem 126
4.1.4 Několik vyučovacích hodin s tabletem 128
4.1.5 Dlouhodobý projekt s tabletem 130
4.2 Aktivity s tabletem podle počtu osob na tablet 132
4.2.1 Tablet pro jednotlivce 132
4.2.2 Tablet pro dvojici 134
4.2.3 Tablet pro skupinu 135
4.2.4 Jeden až tři tablety pro celou třídu 137
4.2.5 Tablet jen pro učitele 138
7
Obsah
4.3 Aktivity s tabletem podle cílové skupiny 141
4.3.1 Tablet v rukou předškoláků 141
4.3.2 Tablet v rukou žáků základní školy 144
4.3.3 Tablet v rukou studentů střední a vysoké školy 146
4.3.4 Tablet v rukou účastníků kurzů dalšího vzdělávání 149
4.3.5 Tablet v rukou seniorů 151
4.3.6 Tablet v rukou osob se speciálními vzdělávacími
potřebami 155
4.4 Aktivity s tabletem podle využívaných technologií 159
4.4.1 Tablet jako okno do internetu 159
4.4.2 Tablet jako brána k aplikacím 161
4.4.3 Tablet jako multisenzorické zařízení 163
4.5 Aktivity s tabletem podle funkce tabletu 165
4.5.1 Tablet jako nosič obsahu 165
4.5.2 Tablet jako extenze 167
4.5.3 Tablet jako pracovní nástroj 168
4.5.4 Tablet jako komunikační prostředek 169
4.5.5 Tablet jako testovací stroj 171
4.5.6 Tablet jako kulisa a doplněk 172
Závěr bez závěru 174
Shrnutí 175
Summary 176
Seznam obrázků 177
Příloha 179
Literatura a zdroje 181
Věcný rejstřík 18

 

Recenze

 

KUKAL, P. Učíme se (učit) s tabletem. Portál: Rodina a škola. 2015. roč. 62, č. 7. s. 27. Dostupné na http://katalog.npmk.cz/documents/446915. ISSN: 0035-7766

ŠKOP, Michal. Učíme se s tabletem: přání nebo skutečnost? Duha [online]. 2016, roč. 30, č. 1 [cit. 2016-03-17]. Dostupný na http://duha.mzk.cz/clanky/ucime-se-s-tabletem-prani-nebo-skutecnost. ISSN 1804-4255.

Citace

NEUMAJER, O., ROHLÍKOVÁ, L., ZOUNEK, J. Učíme se s tabletem. Využití mobilních technologií ve vzdělávání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 188 str. ISBN 978-80-7478-768-3

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *