Úspěch počítačových tabletů nespočívá v aplikacích

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

V minulém čísle Řízení školy jsme psali, že dodávky počítačových tabletů do škol se bez dalších podpůrných aktivit neobejdou a při absenci strategického plánovaní selhávají. Dnešní článek – s lehce provokativním titulkem – se pokusí přiblížit, jaký potenciál pro počítačové tablety spočívá v aplikacích, které na nich lze spouštět.

Jak pořizovat aplikace pro školní tablety

To, čemu se u stolních počítačů říká aplikační softwarové vybavení, běžně programy, se v případě tabletů označuje za aplikace, anglicky ve zkratce apps. Na rozdíl od stolních počítačů se ale tyto aplikace nedistribuují na nosičích jako jsou CD, DVD či USB flash paměti, ale jednoduše se stahují přímo z internetového obchodu. Tento model postupně zavedli všichni výrobci hlavních tabletových platforem. Apple provozuje pro své iPady s operačním systémem iOS App Store, Google pro androidí tablety Google Play a Microsoft pro svá nová Windows 8 zase Windows Store. Tyto on-line obchody, na které se lze z tabletu jednoduše připojit a aplikace z nich stahovat a instalovat, nabízejí aplikace i pro mobilní chytré telefony. Výjimkou je systém Windows 8, který není určen pro mobilní telefony – pro telefony s Windows Phone připravil Microsoft samostatný obchod Windows Phone Store. V minulosti několikrát změnily tyto obchody s aplikacemi své názvy, navíc mají vlastní obchod s aplikacemi i někteří výrobci tabletů, jako např. Samsung Apps, takže pro laika může být situace značně nepřehledná.

Pro tablety existuje neuvěřitelně rozsáhlá nabídka aplikací, momentálně něco přes milion. To platí jak pro iPady, tak pro tablety s Androidem, pro Microsoft Windows je k dispozici asi 100 tisíc aplikací. Většina aplikací je placená, platí se elektronicky platební kartou, kterou si školy za tímto účelem pořizují, případně prostřednictvím dodavatele tabletů na fakturu, např. předplaceným poukazem. Průměrná cena aplikace pro jeden tablet se v případě iPadů pohybuje kolem 70 korun. Praktikující skutečností ovšem nezřídka bývá, že škola využívá dosavadní mezery v nástrojích multilicenčních politik výrobců a pořizuje si uživatelskou licenci legálně pouze pro jeden tablet, nikoli pro všechny vlastněné školou.

Některé aplikace je možné stahovat a používat zdarma. Existují i speciální akce, kdy jsou běžně placené aplikace k dispozici zdarma nebo ve výhodné slevě. Jen velmi malé množství z aplikací je v češtině. Ovládání v angličtině většině českých uživatelů nepřekáží – zpravidla intuitivní ovládání nepotřebuje příliš textů k vysvětlení. Často však slýchám učitele hovořit o tom, že český vzdělávací obsah nebo alespoň výukové aplikace v českém jazyce pro tablety beznadějně chybějí. A to je věc, které bych se rád věnoval podrobněji.

Instruktivní vs. tvořivé učení

Množství z aplikací, které jsou určeny pro vzdělávání, je určeno pro instruktivní vzdělávání. Tedy pro takový postup, kde je žák při práci řízen, vykonává určité instrukce či pracuje podle vzoru. To je dnes ve školách převládající postup a moc inovací výuky v této oblasti očekávat nelze. Pravda, i takové používání tabletů může být pro žáky ve škole zpestřením a při vhodném nastavení výukových cílů přispět k dosahování očekávaných výstupů.

Někteří učitelé se pozastavují nad tím, že výukové programy, resp. jejich licence, které školy v minulosti zakoupily pro stolní počítače s operačním systémem Windows, teď musejí kupovat znovu. A nutno potvrdit, že to mnohdy může být pravda. Například úspěšná česká společnost Terasoft, jejíž některý výukový program má ve výbavě asi každá česká základní škola, nabízí pro iPady množství aplikací, které skutečně vychází z původní softwarové produkce pro stolní počítače. Tabletové verze ale využívají jednoduchost dotykového ovládání, čímž přidávají aplikacím na atraktivnosti. Díky intuitivnosti a jednoduchosti se aplikacím této firmy daří úspěšně figurovat mezi celosvětově nejčastěji stahovanými výukovými aplikacemi pro iPady. Terasoft je ovšem typickým příkladem producenta instruktivně pojatých aplikací zaměřených na konkrétní, dílčí dovednost, např. první anglická slovíčka, vyjmenovaná slova, malá násobilka, zvířátka v zoo).

Pedagogicky hodnotnější a zároveň násobně náročnější využití tabletu, spočívá v jeho tvořivém potenciálu. Tablety jsou vybaveny kamerou, fotoaparátem, mikrofonem, množstvím různých čidel (např. akcelerometr, gyroskop, světelné čidlo, proximity sensor, digitální kompas, teploměr, GPS), přístupem na internet. Právě kombinace jednoduché mobility, intuitivního dotykového ovládání a těchto prostředků na zkoumání okolí zásadně odlišují tablety od stolních počítačů a notebooků. Z tohoto pohledu jsou tedy důležité takové aplikace, které umožňují dítěti svět objevovat, vyjadřovat vlastní myšlenky a komunikovat s ostatními. Zatímco dříve probíhalo vyjadřování ve škole především formou psaní textů (a příp. výtvarných technik), dnes mohou žáci využívat rozsáhlý způsob multimediálních prostředků. A díky internetu mohou svá díla jednoduše dále sdílet a ukazovat lidem, ke kterým by se žákovské práce běžně patrně nedostaly. I tento aspekt je jedním z důležitých motivátorů, který děti v digitální spolupráci, tvoření a kreativitě podporuje.

Často jsou v tomto duchu využívány aplikace, které pracují různým způsobem s komiksy – žák vymyslí příběh na zadané téma, pořídí fotografie, napíše texty do bublin, namluví komentář a výsledek nasdílí spolužákům. Jiným konkrétním příkladem je hoch ze čtvrté třídy, který ve svém multimediálním sešitu nafotil a nahrál video letní přírody: včelu na květu, lezoucí ploštice, lesní potok, pobíhání psa v parku, nalezeného mrtvého špačka. U každé fotografie či videa umístil popisek a zvukový komentář, co je na něm zachyceno. Přidání internetových odkazů ke každému objektu na vhodné doplňující zdroje, které se jednotlivých objektů týkají, pak rozvíjí dovednost vyhledávání a pohybování se ve vodách internetu.

Zábavné a zároveň poučné může být natočit žáky při nějakém sportu v rámci tělocviku a pak si společně taková videa prohlížet a demonstrovat na nich, co a kdy mohou žáci při svém sportovním výkonu zlepšovat. Při florbalu či fotbalu lze například zachytit i herní strategie. Ostatně, všichni to známe od sportovních komentátorů, kteří v televizních přenosech do videí rádi kreslí šipky pohybu hráčů a míče na hřišti. Za jeden z nejcennějších příkladů lze považovat dívku z páté třídy, která se měla naučit části rostliny. Provedla to tak, že natočila video, na kterém to učí prvňáčka a ještě odpovídá na jeho všetečné otázky. A podobných příkladů dnes existují i na českém internetu již stovky.

Blog, kam žák ukládá takto vzniklé výstupy své práce, se tak rázem může proměnit v elektronické portfolio, které pěkně ilustruje jeho výsledky a učební pokroky. Pedagogický přínos tabletů může mít mnoho rozměrů, zmiňme ještě jeden často opomíjený: umožňují zažít úspěch i žákům, kteří jej v dnešní škole tak často nezažívají.

Ostatně, pro tyto vlastnosti jsou tablety někdy odborníky přirovnávány k trojskému koni pedagogiky. Tedy, spíše vzhledem k jejich velikosti a s narážkou na svět IT se hovoří o trojské myši, která je na první pohled atraktivní, ale poté, co ji učitelé začnou při výuce používat, zjistí, že do výuky přináší zásadnější změny jejího pojetí. Bohužel, takové změny přinášet vůbec nemusí. I nové věci lze využívat starým způsobem.

Tablety především pro učitele

Je to učitel, jím promyšlené vzdělávací strategie a stanovené výukové cíle, které při využití vhodných aplikací budou žáky rozvíjet v dovednostech pro 21. století. Ty se bohužel našim tradičním metodám neprodyšně uzavřeným ve vzdělávacích předmětech nedaří rozvíjet dostatečně. Nadpis článku tedy není úplně pravdivý. Má upozornit na to, že samotné aplikace pro tablety, ať již budou sebeatraktivnější, bez správného uchopení učitelem nemusím přinášet do výuky nic zásadně nového.

Občas je možné se setkat s názorem, že nové počítače a zejm. tablety šetří učitelům čas. Nic není vzdálenější skutečnosti. Promyšlení přípravy vyučovací hodiny, samotná příprava a hledání vhodných prostředků a aplikací zabere velké množství času. Aby byla tato práce jednodušší, lze na internetu využít různé seznamy či žebříčky aplikací pro tablety, které je možné řadit podle různých kritérií. Mnohé z nich nabízejí i hodnocení samotných uživatelů na základě jejich zkušenosti. Několik z nich nabízím v krátkém přehledu pod článkem.

Aby se mohli učitelé na práci s tablety dobře připravit, musí patřit k prvním vybaveným uživatelům ve škole právě oni a teprve následně žáci, příp. celé tabletové učebny. Ze studijních důvodů je vhodné vytvořit takové prostředí, kdy může učitel přistupovat z tabletu na internet jak ze svého kabinetu či sborovny, tak i z domova. Toho lze docílit jedině pokrytím těchto prostor bezdrátovým připojením wi-fi. Zkušenost ukazuje, že tato na první pohled logická záležitost významně přispěje k tomu, že tato drahá zařízení budou ve škole více používána.

Inovační potenciál aplikací pro tablety ve vzdělávání nespočívá v jejich pouhé náhradě za výukové programy, na které jsme byli zvyklí ze stolních počítačů. Ačkoli mohou tablety doplněné o výukové aplikace využívat žáci instruktivně, změnu a inovace výuky mohou tablety přinést tehdy, jsou-li žáky používány konstruktivisticky, ke zkoumání, objevování, vytváření, komunikování, spolupráci či prezentování.

V příštím článku se budeme věnovat výběru vhodného školního tabletu, resp. platformy, tzn. rozdílům mezi iPady a tablety s Androidem či Windows 8.

Kde hledat kvalitní aplikace

Obchody s aplikacemi

Výběry žebříčků nejlepších aplikací

  • http://www.graphite.org/ – přehledné žebříčky, recenze a hodnocení podle vzděl. předmětu, ročníku, ceny či platformy

  • http://www.commonsensemedia.org/app-reviews – sofistikované přehledy a hodnocení aplikací podle vzděl. předmětu, věku, témat, či platformy, používá vlastní hodnotící systém pro hodnocení aplikací

  • http://edshelf.com/ – možnost vytvářet a sdílet kolekce zajímavých aplikací, třídění dle ceny, věku, vzděl. předmětu, kategorie pro mnoho platforem

  • http://www.appspy.com/great-reviews – komplexní recenze aplikací pro iPad a iPhone včetně videoukázek

Česká doporučení na aplikace

NEUMAJER, O. Úspěch počítačových tabletů nespočívá v aplikacích. Řízení školy. Praha: Wolters Kluwer ČR a. s., 2013, roč. 10, č. 11, s. 19-21. ISSN 1214-8679

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *