Ondřej Neumajer - domovská stránka

O autorovi

Fotografie ON a BN

PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. je konzultant vzdělávání, lektor, didaktik a popularizátor účelného využívání informačních a komunikačních technologií (ICT). Dlouhodobě se zabývá problematikou využívání digitálních technologií ve vzdělávání a vzdělávacími inovacemi.

Aby oblasti vzdělávání co nejlépe porozuměl, vyzkoušel postupně v osobním i profesním životě mnoho rolí. Ještě jako student působil jako vedoucí skautského oddílu, později učitel, zástupce ředitele na velké pražské škole, pracoval na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy. Jako náměstek ředitele pracoval ve Výzkumném ústavu pedagogickém, byl pověřen řízením stejnojmenné divize v Národním ústavu pro vzdělávání. Byl spoluzakladatel a pozdějším místopředseda občanského sdružení Jednota školských informatiků, zastupoval ČR v pracovních skupinách Evropské komise, zakládal úložiště Digitálních učebních materiálů (DUM), vyvíjel největší český školský portál RVP.CZ, jako analytik, konzultant ICT a inovátor vzdělávání spolupracoval s desítkami firem a organizací. V roce 2014 vedl pracovní skupinu, která pro MŠMT sestavila Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020, kterou schválila vláda ČR v listopadu 2014.

Je místopředsedou akreditační komise dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT, předsedou školské rady ZŠ a MŠ Na Beránku, předsedou poroty soutěže sCOOL web, hodnotitelem projektů eTwinning, digitálních učebních materiálů soutěže DOMINO a konzultantem MŠMT pro oblast digitálních technologií ve vzdělávání. Publikuje v internetových i klasických médiích. Dlouhodobě působí na katedře Informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Vybrané výsledky práce a aktivity:
Na čem momentálně také pracuje:

Životopis na LinkedIn.

Kontakt

Email: ondrej@neumajer.cz, tel.: +420 602 763 275.