O mně

Publikováno

Fotografie Ondřeje Neumajera

PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.

Pracuji jako konzultant vzdělávání, lektor, vysokoškolský učitel, didaktik a popularizátor účelného využívání informačních a komunikačních technologií. Dlouhodobě se zabývám problematikou využívání digitálních technologií ve vzdělávání, vzdělávacími inovacemi a vzdělávací politikou.

Abych oblasti vzdělávání co nejlépe porozuměl, vyzkoušel jsem postupně v osobním i profesním životě mnoho rolí. Ještě jako student jsem působil jako vedoucí skautského oddílu, později učitel, zástupce ředitele na velké pražské škole, pracoval jsem na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy. Jako náměstek ředitele jsem pracoval ve Výzkumném ústavu pedagogickém, byl pověřen řízením stejnojmenné divize v Národním ústavu pro vzdělávání. Jsem spoluzakladatel a pozdějším místopředseda občanského sdružení Jednota školských informatiků, zastupoval jsem ČR v pracovních skupinách Evropské komise, založil úložiště Digitálních učebních materiálů (DUM), vyvíjel největší český školský portál RVP.CZ, jako analytik, konzultant ICT a inovátor vzdělávání spolupracoval s desítkami firem a institucí. Působil jsem jako zástupce MŠMT ve výboru pro digitální ekonomiku na Uřadu vlády. V roce 2014 jsem vedl pracovní skupinu, která pro MŠMT sestavila Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020, kterou schválila vláda ČR v listopadu 2014.

Působím jako místopředseda akreditační komise dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT, předseda školské rady ZŠ a MŠ Na Beránku, člen správní rady Elixíru do škol, předseda poroty soutěže sCOOL web, člen expertní rady a advokačního týmu programu Učitel naživo, hodnotitel projektů eTwinning, digitálních učebních materiálů soutěže DOMINO a v dalších dvou desítkách porot, komisí a různých aktivit. Publikuji v internetových i klasických médiích.

Od roku 2014 pracuji jako konzultant MŠMT pro digitální vzdělávání a realizaci Strategie digitálního vzdělávání ČR. Od roku 2018 v neziskové nevládní organizaci Učitel naživo, od roku 2021 jako garant digitálního vzdělávání v Národním pedagogickém institutu ČR. Dlouhodobě působím na katedře Informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Ocenění: Absolvent studijního pobytu International Visitor Leadership Program (IVLP) organizovaného ministerstvem zahraničí USA s tématem Education in the Digital Age po několika amerických státech na jaře 2020. Laureát ceny Avast Foundation Awards 2018 za “odvahu, jasný, otevřený a udržitelný přístup k rozvoji vzdělávání a digitální gramotnosti”, viz např. Řízení školy. V roce 2016 zařazen na seznam New Europe 100 lídrů v oblasti inovací ve střední Evropě (seznam vytváří časopis Res Publica, deník Financial Times, Mezinárodní visegrádský fond a firma Google), viz např. Hospodářské noviny.

Blíže o mé práci viz stránky Aktivity a projekty a Knihy a další publikace.

Jsem ženatý s manželkou Janou, vychováváme dcery Bělu a Julii a syna Václava.

Kontakt