O mně

Publikováno

Fotografie Ondřeje Neumajera

PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.

Pracuji jako konzultant vzdělávání, lektor, vysokoškolský učitel, didaktik, publicista a popularizátor účelného využívání informačních a komunikačních technologií. Dlouhodobě se zabývám problematikou využívání digitálních technologií ve vzdělávání, vzdělávacími inovacemi a vzdělávací politikou státu.

Abych oblasti vzdělávání co nejlépe porozuměl, vyzkoušel jsem postupně v osobním i profesním životě mnoho rolí. Ještě jako student jsem působil jako vedoucí skautského oddílu, později učitel, zástupce ředitele na velké pražské škole, pracoval jsem na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy. Jako náměstek ředitele jsem pracoval ve Výzkumném ústavu pedagogickém, byl pověřen řízením stejnojmenné divize v Národním ústavu pro vzdělávání. Jsem spoluzakladatel a pozdějším místopředseda občanského sdružení Jednota školských informatiků, zastupoval jsem ČR v pracovních skupinách Evropské komise, založil úložiště Digitálních učebních materiálů (DUM), vyvíjel největší český školský portál RVP.CZ, jako analytik a konzultant ICT ve vzdělávání jsem spolupracoval s desítkami firem a institucí. Působil jsem jako zástupce MŠMT ve výboru pro digitální ekonomiku na Úřadu vlády. V roce 2014 jsem vedl pracovní skupinu, která pro MŠMT sestavila Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020, kterou schválila vláda ČR v listopadu 2014. Do roku 2021 jsem pracoval jako konzultant MŠMT pro digitální vzdělávání a realizaci této strategie.

Mnoho let jsem pracoval jako předseda školské rady ZŠ a MŠ Na Beránku, člen školské komise MČ Prahy 12, všechny čtyři ročníky jako předseda poroty soutěže sCOOL web. Dlouhodobě působím jako místopředseda akreditační komise dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT, člen správní rady Elixíru do škol, hodnotitel projektů eTwinning, digitálních učebních materiálů soutěže DOMINO a v dalších dvou desítkách porot, komisí a různých aktivit. Publikuji v internetových i klasických médiích.

Od roku 2018 pracuji jako člen expertní rady a advokačního týmu neziskové organizace Učitel naživo. Od roku 2021 jsem členem vedení a panelu ředitelů Národního pedagogické institutu ČR, mám na starosti oddělení digitalizace ve vzdělávání. Dlouhodobě vedu semináře na katedře Informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty Univehorzity Karlovy v Praze.

Ocenění: Laureát ceny Nadace České Spořitelny 2022 za „rozvoj digitálního vzdělávání a moderních online projektů“ viz např. medailonek či Aktuálně.cz. Příjemce stipendia a absolvent studijního pobytu International Visitor Leadership Program (IVLP) organizovaného ministerstvem zahraničí USA s tématem Education in the Digital Age po několika amerických státech na jaře 2020. Laureát ceny Avast Foundation Awards 2018 za „odvahu, jasný, otevřený a udržitelný přístup k rozvoji vzdělávání a digitální gramotnosti“, viz např. Řízení školy. V roce 2016 zařazen na seznam New Europe 100 lídrů v oblasti inovací ve střední Evropě (seznam vytváří časopis Res Publica, deník Financial Times, Mezinárodní visegrádský fond a firma Google), viz např. Hospodářské noviny.

Blíže o mé práci viz stránky Aktivity a projekty a Knihy a další publikace.

Jsem ženatý s manželkou Janou, vychováváme dcery Bělu a Julii a syna Václava.

Kontakt