Inkluzivní vzdělávání s využitím digitálních technologií

Publikováno Autor Ondřej Neumajer2 Komentáře

Příručku o možnostech využití digitálních technologií v inkluzi jsme napsali v roce 2016 s Lucií Rohlíkovou (plzeňská pedagogická fakulta, ZČU) a Lenkou Gajzlerovou (brněnská pedagogická fakulta, MUNI). Publikaci si objednala společnost Microsoft, snažili jsme se  k problematice využívání digitálních technologií žáky s různým znevýhodněním přistupovat s nadhledem a kromě kapitol o zařízeních s operačním systémem Windows 10 a  možnostech usnadnění přístupu k funkcím tohoto systému je publikace využitelná pro uživatele všech platforem.

V několika kapitolách jsem shrnul moje zkušenosti získané návštěvou škol a jejich využíváním fenoménu Bring Your Own Device (BYOD), viz od str. 74.

Obsah:

 • Předmluva 4
 • Inkluzivní vzdělávání a digitální technologie 6
 • Jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami a digitální technologie 12
 • Žák se SVP z důvodu… narušené komunikační schopnosti (NKS) 16
 • Žák se SVP z důvodu… sluchového postižení a oslabení sluchového vnímání 20
 • Žák se SVP z důvodu… zrakového postižení 24
 • Žák se SVP z důvodu… specifckých poruch učení 28
 • Žák se SVP z důvodu… mentálního postižení (se zaměřením na žáky s lehkým mentálním postižením) 34
 • Žák se SVP z důvodu… poruch autistického spektra 38
 • Žák se SVP z důvodu… poruch chování 42
 • Žák se SVP z důvodu… tělesného postižení (včetně žáků dlouhodobě nemocných a se zdravotním znevýhodněním) 46
 • Žák se SVP z důvodu… odlišných kulturních a životních podmínek (sociální znevýhodnění) 50
 • Žák se SVP z důvodu… nadání (včetně mimořádného nadání) 54
 • Usnadnění přístupu na zařízeních s operačním systému Windows 10 60
 • Základní možnosti usnadnění přístupu 61
 • Možnosti alternativního ovládání zařízení 66
 • Praktické tipy pro usnadnění přístupu 70
 • Jak usnadnit zaměření pozornosti na obsah? 73
 • Zdroje a odkazy 73
 • BYOD – přines si vlastní zařízení 74
 • Co znamená BYOD 75
 • Inkluzivní vzdělávání a BYOD 77
 • Příklady inkluzivních opatření 78
 • Zajištění bezpečnosti a provozu 79
 • Cloudové služby jako základ BYOD 80
 • Desatero doporučení BYOD pro vedení školy 82
 • Aplikace využitelné v BYOD dostupné napříč operačními systémy 84
 • Zdroje a odkazy 88

 

Publikace Inkluzivní vzdělávání s využitím digitálních technologií (PDF).

Stránky Microsoft TechNet věnované publikaci.

 

GAJZLEROVÁ, L., NEUMAJER, O., ROHLÍKOVÁ, L. Inkluzivní vzdělávání s využitím digitálních technologií. Praha: Microsoft, Červen 2016. 90 stran.

2 reakce na Inkluzivní vzdělávání s využitím digitálních technologií

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *