Ondřej Neumajer - domovská stránka

Vítejte na osobních stránkách

Pokud jste zde poprvé, můžete navštívit rubriku O autorovi. K dispozici jsou odkazy na webové opory seminářů ICT pro vedení školy a Tablety ve škole nebo workshopu metodické podpory pro začleňování tabletů do výuky. nebo odkaz na webovou oporu nové knihy Učíme se s tabletem.

Vloženo: 01.01.05 v 08:19:00 | Rubrika: Všeobecné

Budoucnost školství bude záviset na spolupráci s technologickými společnostmi

Rozhovor vedený redaktorem Petrem Kozlíčkem na rádiu ZET (dříve BBC) se týkal více témat. Nakonec z něj redakce v pořadu vysílaném 6. 5. 2016 zveřejnila první část, která původně byla zachycenou spíše vedlejší myšlenkou.

[celý článek...]

Vloženo: 15.05.16 v 17:01:38 | Rubrika: Rozhovory

Finové opět reformují školství – ruší předměty a intenzivně zavádějí digitální technologie

Nová reforma školství zahájená v roce 2015 ve Finsku přináší revoluci, o jejíž základech se v Česku zatím příliš nediskutuje. Článek se snaží upozornit na skutečnost, že jedním z klíčových prvků této reformy je změna uskutečňovaná prostřednictvím digitálních technologií – ty mohou hrát v učení a vzdělávání několik důležitých rolí

[celý článek...]

Vloženo: 10.03.16 v 23:11:56 | Rubrika: ICT ve školství

Role digitálních technologií ve výuce cizích jazyků – didaktický prostředek a vzdělávací obsah

Digitální technologie mohou hrát ve vzdělávání více rolí. V původně dvoudílném článku, který vyšel na Metodickém portálu RVP.CZ jako poslední ze série Digitální technologie ve výuce cizích jazyků, se zmíníme o dvou těchto rolích. První díl pojednává o digitálních technologií jakožto o didaktickém prostředku, druhý díl přibližuje jejich roli ve vzděláváním obsahu.

[celý článek...]

Vloženo: 18.01.16 v 00:00:00 | Rubrika: ICT ve školství

Mobil díky senzorům všudypřítomnou didaktickou pomůckou

To, co kultovní sci-fi seriál Star Trek nazývá univerzálním federačním trikordérem (a kromě členů federace mají vlastní model i Klingoni či Vulkánci), je přístroj ke skenování geologických, meteorologických a biologických údajů. Málokdo to ví, ale dnes takový přístroj nosí většina aktivní české populace v kapse.

[celý článek...]

Vloženo: 23.11.15 v 00:00:00 | Rubrika: ICT ve školství

Diskuze o tabletech je potřebná, musí ale vycházet z objektivních dat

Ve využívání digitálních technologií ve škole a mimo ni existuje propastný rozdíl. Zatímco ve školách pracují žáci s počítači zcela okrajově, mimo školu s nimi tráví dlouhé hodiny denně. Média tento rozpor ještě neobjevila. Zaznívají nápady, jak tablety ve školách brzy nahradí tužky a knihy.

[celý článek...]

Vloženo: 27.07.15 v 07:49:43 | Rubrika: ICT ve školství

Diskuze v Českém rozhlase Plus na téma digitálních technologií ve vzdělávání

Dvě účasti v diskuzích v Českém rozhlasu Plus, pořad Trendy a Radiofórum.

[celý článek...]

Vloženo: 26.06.15 v 22:07:11 | Rubrika: Rozhovory

Kniha Učíme se s tabletem - využití mobilních technologií ve vzdělávání

V květnu 2015 vyšla u nakladatelství Wolters Kluwer nová kniha pro učitele s názvem Učíme se s tabletem a podtitulem Využití mobilních technologií ve vzdělávání. Knihu jsme společně s Lucií Rohlíkovou a Jiřím Zounkem napsali na začátku roku 2015, díky čemuž se podařilo vydat první česky psanou knihu, která se věnuje práci s mobilními dotykovými zařízeními ve výuce a učení.

[celý článek...]

Vloženo: 17.06.15 v 21:51:14 | Rubrika: ICT ve školství

Děti a dospívající online aneb vyváženě o chování mládeže na internetu

České děti vykazují v porovnání se svými vrstevníky z jiných evropských států nadprůměrný počet online aktivit, a jsou tak vystaveny i většímu množství rizik. Pro správné pochopení rizik světa online je nutné jednotlivé jevy správně klasifikovat, odlišovat kyberšikanu od online obtěžování nebo závislost na internetu od nadměrného využívání internetu. A hlavně nevěřit mýtům a intuitivním zkratkám, kterými je český mediální prostor zaplněn. Recenzovaná kniha může čtenáři v této oblasti pomoci.

[celý článek...]

Vloženo: 01.06.15 v 00:00:00 | Rubrika: ICT ve školství

Chceme vzdáleně sledovat či řídit práci žáků na počítačích?

Už dlouho jsem se nesetkal s tak rozdílným přístupem a s tak kontroverzním tématem. Jedna část učitelů jej používá a opěvuje, zatímco jiná před jeho používáním varuje. Jedná se o programy typu classroom management, které jsou do češtiny překládány jako nástroje pro řízení žákovských zařízení.

[celý článek...]

Vloženo: 01.05.15 v 00:00:00 | Rubrika: ICT ve školství

Otevřené vzdělávání a otevřené vzdělávací zdroje jako součást Strategie digitálního vzdělávání ČR do roku 2020

Videozáznam příspěvku přibližuje ty části Strategie digitálního vzdělávání, které se primárně dotýkají otevřených vzdělávacích zdrojů a otevřeného vzdělávání.

[celý článek...]

Vloženo: 23.04.15 v 22:04:09 | Rubrika: Videozáznamy z přednášek

Older articles:

26.06.2015

17.06.2015

01.06.2015

01.05.2015

23.04.2015

15.04.2015

01.03.2015

17.02.2015