sCOOL web 2017 ve znamení školních informačních systémů

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

Od 1. března 2017 může každý ředitel přihlásit svoji základní či střední školu do třetího ročníku soutěže o nejlepší školní web – sCOOL web 2017. Předtím může hledat inspiraci ve výstupech a digitální stopě, kterou za sebou soutěž a její finalisté na internetu zanechali.

Soutěž si v minulých letech získala množství příznivců, kteří na ní především oceňují vytvořená kritéria kvality školního webu, která přinášejí na jednom místě návod, co vše by mělo na školních stránkách být, a podle kterých jsou přihlášené školy následně hodnoceny. Inspirací pro zlepšování školních webů mohou být stránky tří vítězů jednotlivých kategorií posledního ročníku:

Jedním z nejhodnotnějších přínosů soutěže, která je pro všechny zájemce zdarma, je bezplatná účast finalistů na konferenci, na které jsou vyhlášeny výsledky a jejíž součástí jsou odborné příspěvky. Cílem soutěže je vzdělávat, proto jsme do programu loňské konference přizvali odborníky na webdesign, uživatelskou přívětivost, bezpečnost či zadání zakázky školního webu dodavateli. V samostatném příspěvku shrnujeme nejčastější chyby, které školy dělají. Na adrese http://www.scoolweb.cz/konference/ jsou k dispozici prezentace přednášejících a prostřednictvím služby SlidesLive i videozáznamy jednotlivých příspěvků. Právě sem by školy řešící rekonstrukci svého webu měly směrovat svoji první pozornost.

Změny v hodnocení 2017

Hlavním cílem soutěže sCOOL web je otevírat školy veřejnosti. K tomuto obecnému cíli se každý rok přidává zaměření na nějakou oblast, na kterou chtějí organizátoři soutěže obrátit pozornost školních webmasterů. Zatímco v prvním ročníku to byla bezpečnost školního webu, druhý ročník zdůrazňoval mobilní zařízení a responzivní design, pro aktuální ročník 2017 jsou tématem školní informační systémy, jejich využívání a propojení s prezentací školy.

Mnoho škol již využívá internet jako jednu z podstatných forem výměny informací s rodiči. Na stránkách pod zabezpečeným přístupem (heslem) si může každý rodič i žák hledat klasifikaci, elektronickou třídní knihu, absenci nebo získávat od školy rychle a operativně důležitá sdělení. Právě na rozvoj těchto systémů se chceme letos zaměřit v soutěži i v příspěvcích odborné konference.

Soutěž využívá stabilního jádra hodnotících kritérií, podle kterých hodnotitelé weby posuzují. Jsou členěna do čtyř oblastí: otevřenost školy vůči veřejnosti, uživatelská přívětivost, bezpečnost a grafické zpracování. Tato pravidla jsou k dispozici na adrese http://www.scoolweb.cz/kriteria-souteze/, čtenáři Řízení školy si zkrácená pravidla pro ročník 2016 na křídovém papíře mohou vystřihnout z obálky časopisu čísla 8/2016. Každý rok dochází k drobným změnám znění či vah některých kritérií zaměřených na vybrané téma roku. V ročníku 2017 zvyšujeme váhu hodnocení těchto kritérií týkajících se školních informačních systémů:

  • aktuální rozvrh výuky všech tříd včetně výjimečných změn v suplování učitelů;
  • přístup do školního informačního systému, ve kterém mohou rodiče sledovat hodnocení žáků, docházku, komunikovat se školou atp.;
  • přístup do systému pro podporu výuky, který žákům zprostředkovává materiály z výuky, žáci zde mohou odevzdávat úkoly, spolupracovat atp.

Na základě zpětné vazby od hodnotitelů jsme se rozhodli přidat do stabilního jádra kritérií i novou položku prefix www, které posuzuje, zda je web dostupný jak prostřednictvím adresy s www, tak bez něj (např. www.naseskola.cz a naseskola.cz), návštěvník by měl být vždy přesměrován na jednu školou preferovanou variantu.

Vzhledem ke skutečnosti, že Google v loňském roce změnil taktiku a hodnotu svého PageRanku (algoritmu pro ohodnocení důležitosti webových stránek) přestal zveřejňovat, jsme se rozhodli toto kritérium z hodnocení vypustit. I nadále zohledňujeme konkurenční s-Rank od českého vyhledávače Seznam.cz a do jisté míry se obsah vynechaného kritéria překrývá i s kritériem analýza zdrojového kódu stránky.

Zváni jsou všichni

Pokud vás problematika školního webu zajímá, neváhejte, a od 1. do 31. března 2017 na adrese scoolweb.cz svoji školu do soutěže  přihlaste. Nebo se zaregistrujte mezi dobrovolné hodnotitele a využijte možnosti  seznámit se podrobně a strukturovaně s weby jiných škol. Díky partnerům soutěže, mezi které patří Unicorn, Microsoft, CZ.NIC, Global Vision, Jednota školských informatiků, Řízení školy či Albatros je účast pro školy zdarma. Jedinou podmínkou účasti je, že každá přihlášená škola poskytne hodnotitele, který nezaujatě posoudí podle kritérií v návodném hodnotícím systému weby tří jiných škol. Tento postup si v loňském roce pochvalovali školní webmasteři, protože právě při hodnocení „konkurence“ si lze dobře uvědomit silné i slabé stránky vlastního webu a načerpat inspiraci.

Odborná konference soutěže proběhne 1. června 2017 ve Velkém sále Nové radnice Magistrátu hlavního města Prahy. Těšíme se na setkání s vámi.

 

Zdroj:

HŘEBECKÝ, M., NEUMAJER, O. sCOOL web 2017 ve znamení školních informačních systémů. Řízení školy. Praha: Wolters Kluwer ČR a. s., 2017, roč. 14, č. 3, s. 34-35. ISSN 1214-8679

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *