Intuitivní myšlení

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

Intuitivní a analytické myšlení se vzájemně doplňují. Krátké zamyšlení o tom, jak mohou být vědecké metody neefektivní.

Kamarád vybíral rodinný automobil. Jeho pečlivý přístup spočíval v tom, že si vytipoval pět modelů vozů a v tabulkovém kalkulátoru sestavil složitou tabulku, kde pro každý z nich vedl parametry jednotlivých užitkových vlastností v poměru k ceně. Ke každému přiřadil určitou váhu. Jelikož mu vítězně vycházely velmi podobně dva modely, chtěl se poradit se ženou. Ta jej vyslechla a nakonec řekla: „Koupíme Škodovku. Mají ji skoro všichni. Neříkej mi, že si ti všichni vybrali špatně. Mimoto se mi celkem líbí.“ A bylo rozhodnuto. Důležité je, že stejný typ vozu vycházel kamarádovi z jeho sofistikovaného průzkumu jako jeden z favoritů.

Když jsme kdysi sestavovali rozvrhy vyučovacích hodin pro všech 41 tříd ve škole, používali jsem na to k tomu určený software. Vzhledem k různým počtům žáků ve třídách, různým velikostem učebních místností, časovým možnostem učitelů, nutnosti dělit třídy dle jazyků a dalších požadavků se jednalo o velice komplikovaný úkol. Strávili jsme tím asi týden. Na konci bylo celkem uspokojivé řešení. V ten den mi kolegyně, která rozvrhy sestavovala v minulých letech, donesla svůj návrh. V principu se od našeho nelišil. Ona jej zvládla za dopoledne. Bez počítače.

J. S. Bruner ve své knize Vzdělávací proces hovoří o intuitivním a analytickém myšlení. Analyticky přemýšlející člověk postupuje krok za krokem, často deduktivně usuzuje. Kroky jsou explicitní a adekvátně sdělitelné někomu dalšímu. Naproti tomu intuitivně přemýšlející jedinec (a vůbec to nemusí být jen žena) nepřemýšlí v jasně vymezených krocích. Osoby používající tento způsob přemýšlení mají tendenci k postupům založeným zdánlivě na implicitním vniknutí do celého problému najednou. Mnohdy nejsou schopny vysvětlit, jakým způsobem došly k závěrům. Intuitivní přemýšlení se obyčejně opírá o dobrou znalost příslušného oboru, což dává možnost skoků, překračování a zkratek.

Intuitivní a analytické myšlení se vzájemně doplňují. Jerome Bruner dochází k závěru, že ve školách jsou rezervy ve výuce k intuitivnímu myšlení, které by mělo předcházet tradičním formálním metodám dedukce a důkazů. Musím s ním souhlasit. Intuitivně mne škola příliš přemýšlet nenaučila. V mnoha situacích dospěji po dlouhých úvahách a přemýšlení ke stejným výsledkům jako intuitivně myslící protějšek za pár minut. Připadá mi to trochu nespravedlivé.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *