Jak podpořit e-learning

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

Zpracovával jsem připomínky ke studii jedné společnosti, jejímž úkolem bylo analyzovat stav e-learningu v ČR. Studie byla zpracována pečlivě, mapovala hlavní iniciativy v akademické, státní i komerční sféře. V závěru autoři dospěli k několika bodům, které brání širšímu rozšíření e-learningu.

Mezi hlavní zařadili např. nižší informační gramotnost občanů naší země oproti státům EU, zaměření současných e-learningových kurzů a materiálů na příliš „povrchní“ problematiku (typicky na základy práce s textovým editorem), nižší kupní sílu našich občanů, nízkou penetraci domácností počítači a broadbandem. Celou studií prolíná povzdech, že mnoho dobrých zdrojů bylo vytvořeno, ale povědomí o nich je malé. Všechna zmíněná zjištění jsou jistě faktory, které šíření e-learningu nesvědčí. Přesto mi tam něco chybí.

Dlouho jsem přemýšlel o tom, proč se vlastně v sektoru školství e-learningu nedaří o nic lépe, nežli jinde. Mnozí lidé si myslí – a tato studie to potvrzuje –, že dostupnost elektronických vzdělávacích materiálů (a např. Learning Management System prostředí) by měla zaručit jejich používání. Pokud přijmeme tuto myšlenku, pak jsou skutečně výše uvedené důvody hlavními překážkami.

Pouhá dostupnost byť i kvalitních elektronických podpor pro masové využívání e-learningu podle mne ale nestačí. Lidí, kteří jsou schopni se samostatně vzdělávat a mají k tomu zároveň silnou motivaci a vůli, je poměrně málo. Naprostá většina populace je zvyklá na výklad učitele či lektora a papírové učebnice. Potřebují vedení zkušeného lektora (u e-learningu se hovoří o tutorovi) od kterého budou průběžně získávat zpětnou vazbu a podporu pro další studium. A takto interaktivních kurzů je u nás jako šafránu.

Vytvořit kvalitní studijní materiály není jednoduché. Lze na to ale získat finanční podporu. Např. v grantech od ministerstev, státních agentur nebo od EU. Věnování se individuálně jednotlivým studentům elektronického vzdělávání, jejich vedení za ručičku až do zdárného ukončení kurzu, je ale obzvláště obtížné. O tuto mravenčí práci se zájemci o finanční podporu příliš nepředhánějí. Jinými slovy – pro vzdělávání je stále zásadní dobrý učitel. Nebudeme-li toto reflektovat v nabídce e-learningu, nemůžeme se divit, že e-learning nevzkvétá.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *