Má stát investovat do vzniku digitálního vzdělávacího obsahu?

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

Má stát financovat vznik digitálních vzdělávacích zdrojů nebo to má nechat na tzv. neviditelné ruce trhu? Mají za veřejné prostředky vznikat digitální zdroje, které jsou dostupné online a zdarma a pro všechny? Nepokřivuje to trh a neškodí v důsledku kvalitě takových zdrojů? Jaká kritéria by takové digitální zdroje měly splňovat? V článku se pokouším na takovéto otázky… Celý příspěvek Má stát investovat do vzniku digitálního vzdělávacího obsahu?

Technologie umocňují roli učitele – rozhovor pro Objevit.cz

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

Přestože jsou lidé v dnešní době informačními a komunikačními technologiemi doslova obklopeni, ve školách se využívají ke vzdělávání stále pouze v omezené míře. Situaci v České republice se snaží zlepšit Ondřej Neumajer, který je velkým popularizátorem účelného využívání moderních technologií. Pracuje také jako konzultant vzdělávání, lektor a didaktik. V roce 2016 byl zařazen na seznam… Celý příspěvek Technologie umocňují roli učitele – rozhovor pro Objevit.cz

OpenAlt: Digitalizace vzdělávání aneb co a proč řeší státní strategie

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

Video záznam příspěvku přednesený 4. listopadu 2017 na konferenci OpenAlt na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Podtitul konference zní „Otevřeným přístupem k otevřené společnosti“. Ve vystoupení je přiblížen plán Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož cílem je otevřené vzdělávání, zlepšení digitálních kompetencí žáků a zavedení informatického myšlení, který se nazývá Strategie digitálního… Celý příspěvek OpenAlt: Digitalizace vzdělávání aneb co a proč řeší státní strategie

ČŠI o ICT ve školách: Zajištění nedostatečné, počítače zastaralé, připojení omezené, situace kritická

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

Česká školní inspekce zveřejnila na začátku nového školního roku výsledky šetření o podmínkách pro využívání digitálních technologií ve školách. Nadpis článku dává tušit, k čemu inspekce dospěla. Tematickou zprávu věnovanou využívání digitálních technologií v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách zveřejnila Česká školní inspekce začátkem září 2017, sběr dat se uskutečnil v předchozím školním roce 2016/17. Dokument… Celý příspěvek ČŠI o ICT ve školách: Zajištění nedostatečné, počítače zastaralé, připojení omezené, situace kritická

Absolventům učitelství chybí pedagogická praxe. Nyní by se to mohlo změnit

Publikováno Autor Ondřej Neumajer2 Komentáře

Mezi odborníky na vzdělávání panuje již dlouho shoda na tom, že kvalita škol je určována kvalitou samotných učitelů. Ačkoli například mnozí politici tuto rovnici přejali, v praxi se kvalitu učitelů daří podporovat jen do určité míry. Nové požadavky MŠMT na studijní programy učitelství přinášejí změnu, která by (kromě jiného) do přípravy učitelů mohla přinést větší rozmanitost.… Celý příspěvek Absolventům učitelství chybí pedagogická praxe. Nyní by se to mohlo změnit

Školy neučí informatiku. Brzy se to změní.

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

Je stále obtížnější predikovat, jak budou budoucí technologické objevy ovlivňovat naše životy, jak do nich zasáhne prodlužující se věk a stárnutí populace, jak migrace… Školní vzdělávání, které má pro budoucnost připravovat mladou generaci, stojí před stále komplikovanějším úkolem. Zatímco práce vědců, lékařů, farmářů či učitelů projde zásadními změnami a bude vyžadovat nové dovednosti, je pravděpodobné,… Celý příspěvek Školy neučí informatiku. Brzy se to změní.

Nejde jen o platy učitelů. Inspekce zjistila, že i vybavení škol počítači je kritické

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

Názory na školství bývají zpravidla značně různorodé, málokdy se dochází k nějakému širšímu koncensu. Koncem minulého týdne nastala historická výjimka, kterou skutečně dlouho nepamatujeme. Média celý týden přinášela zprávy, ze kterých to vypadalo, že zvýšit platy učitelům chtějí snad úplně všichni, dokonce i jindy ke všemu kritická opozice. Zdálo se, že jediný, kdo je proti, je… Celý příspěvek Nejde jen o platy učitelů. Inspekce zjistila, že i vybavení škol počítači je kritické

I digitalizace českého školství má některé výborné výsledky

Publikováno Autor Ondřej Neumajer1 komentář

Školy jsou často vnímány jako prostředí konzervativní, kde se digitalizaci nedaří tak, jako v jiných oborech lidské činnosti. V článku přinášíme informace o tom, že v některých oblastech jsou školy mnohem dále, nežli ostatní sféry. Málo kdo o tom ale ví. Díky elektronickému zjišťování realizovanému Českou školní inspekcí, kterého se na přelomu listopadu a prosince 2016 zúčastnilo celkem… Celý příspěvek I digitalizace českého školství má některé výborné výsledky

Digitální technologie výrazně pomáhají při řízení škol

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář
SRP

Využití digitálních technologií pro strategické řízení a plánování může být pro některé pedagogy velkou neznámou. V rozhovoru s popularizátorem IT nástrojů ve školství Ondřejem Neumajerem jsme se zaměřili na to, jak a v čem mohou nejnovější technologie učitelům pomoci. Spoluautor Strategie digitálního vzdělávání MŠMT a konzultant v oblasti vzdělávání a tvorby místních akčních plánů doporučil… Celý příspěvek Digitální technologie výrazně pomáhají při řízení škol

Jak vykouknout z informační bubliny

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

Víte o tom, že každý uživatel dostane na stejnou otázku od vyhledávače Google jinou odpověď? Tušíte, jak to souvisí s efektem označovaným jako konfirmační zkreslení? Jak se bráníte uzavření se do informační bubliny, která vás izoluje od názorů, se kterými se neztotožňujete? Jak bubliny vznikají Mnozí lidé žijí v přesvědčení, že díky internetu mají přístup… Celý příspěvek Jak vykouknout z informační bubliny

sCOOL web 2017: Školní informační systémy a školní weby

Publikováno Autor Ondřej Neumajer1 komentář

Příspěvek přednesený 1. června 2017 na konferenci soutěže sCOOL web 2017 ve Velkém sálu Nové radnice Magistrátu hlavního města Prahy. Hlavním tématem 3. ročníku soutěže byly školní informační systémy, proto se příspěvek věnuje této problematice, vychází z dosud nezveřejněných dat MŠMT a ČŠI.  Anotace: Školní informační systémy jsou ve školách již dlouho doma, řízení chodu středně velkých… Celý příspěvek sCOOL web 2017: Školní informační systémy a školní weby

Hodnocení kvality výukových aktivit s mobilním zařízením

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

Určitě jste již přemýšleli o tom, zda do školy pořídíte tablety nebo dovolíte žákům využívat ve výuce jejich vlastní mobilní zařízení. Tušíte ale, čím jsou výukové aktivity s mobilními počítačovými zařízeními unikátní? A víte, jak se dá měřit pedagogická kvalita takových výukových aktivit? V článku vás seznámím s nástrojem, který toto umožňuje. Původní teoretický rámec vytvořila skupina… Celý příspěvek Hodnocení kvality výukových aktivit s mobilním zařízením

Být digitálně gramotný už neznamená jen ovládat počítač

Publikováno Autor Ondřej Neumajer3 Komentáře

Obecně sdílená představa o tom, co všechno znamená pojem „být digitálně gramotný“, je zastaralá. Samotné ovládání počítačů je totiž v moderních konceptech digitální gramotnosti jen okrajovou záležitostí. Dnes je digitálně gramotný takový člověk, který například rozumí i základům programování a dovede využívat digitální technologie pro své občanské aktivity. Vývoj digitálních dovedností pohledem standardů ISTE Stručně… Celý příspěvek Být digitálně gramotný už neznamená jen ovládat počítač

O auditu vzdělávacího systému v ČR 2016

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

Náš vzdělávací systém čelí mnoha problémům, v celosvětovém měřítku to ale není žádná katastrofa. Potenciál, který spočívá v jeho zlepšování, je ale obrovský. EDUin se svým auditem pokouší k rozvoji tohoto potenciálu přispět. Tento text vznikl na žádost šéfredaktorky měsíčníku Řízení školy, která mne spolu s několika dalšími lidmi z oblasti vzdělávání požádala o stanovisko k auditu vzdělávacího… Celý příspěvek O auditu vzdělávacího systému v ČR 2016