Z počítačových učeben do kmenových tříd

Publikováno Autor Ondřej NeumajerNapsat komentář

Česká školní inspekce realizovala v minulém roce svoji historicky první tématickou inspekci zaměřenou na využívání prostředků informačních a komunikačních technologií. V čem jsou závěry pro používání ICT zajímavé?

Česká školní inspekce realizovala v minulém roce svoji historicky první tématickou inspekci zaměřenou na využívání prostředků informačních a komunikačních technologií (ICT). Ve skutečnosti se jednalo pouze o malou sondu na 31 základních školách. Touto mini sondou se inspekce učí hledat odpovědi na otázky Jak často? a K čemu? Pro školní rok 2005/2006 plánuje rozsáhlejší šetření. Samotné zjištění inspekce není pro zasvěcené nijak překvapivé. Pěkně jej shrnuje věta „Stav ve vybavení sledovaných škol prostředky ICT a jejich využívání ve výuce je neuspokojivý a nedosahuje stanoveného standardu“. Inspekční zpráva velmi opatrně, ale přece jen poodkryla jednu z mnoha příčin tohoto stavu. Ta je skryta v konstatování: „S prostředky ICT častěji žáci pracovali ve školách, v nichž byly počítače k dispozici přímo v učebně, kde se zpravidla daný předmět vyučoval“. Jinými slovy řečeno, kumulace počítačů do počítačových učeben není pro základní školu vhodná. Zásadní je pro vyučování informatiky. Nikoli ostatních předmětů. A o integraci ICT do výuky běžných předmětů jde v současné době na základkách především. Daleko vhodnější je zasíťované počítače umísťovat po dvou, třech do běžných tříd tak, aby s nimi mohli pracovat žáci ve všech vyučovaných hodinách. A samozřejmě o přestávkách. Osvědčený recept, jak je nenásilně naučit s počítačem pracovat. V takto uspořádaných učebnách musí ale učitelé výuku více individualizovat. Nevystačí se stejným zadáním pro všechny. V Česku školy stále preferují počítačové učebny. Proč? Jednoduše proto, že funkci ICT koordinátora na školách zpravidla zastávají školní informatici. A ti žijí v zajetí svého vyučovacího předmětu. Informatiku lze bez počítačové učebny učit jen skutečně obtížně. Bude to ještě dlouho trvat, nežli se podaří školy přesvědčit, že vhodnější je počítače, interaktivní tabule a dataprojektory směrovat do běžných tříd. Mezi běžné učitele. Zmíněná inspekční zpráva je prvním malým krokem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *